Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
171
Počet udalostí
59
Celková suma podpory
1 235 €
 Meno ↑PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Bratislava, OÚSA s.r.o., neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
2
Piešťany, Nár. ústav reum. chorôb, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Trebišov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Trenčín, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Zvolen, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Trenčín, Neurologická ambulancia Trenčín,s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Trenčín, NZZ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Nitra, ADDICT,s.r.o - ambul.psychiatr.a drog.závislostí, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Krupina, NZZ - Privátny praktický lekár pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Nové Mesto nad Váhom, Synapsa s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Svidník, VARIDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Trenčín, FN - detské odd., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, UNsP Milosrdní bratia s.r.o. - odd.klin.onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Bratislava, OÚSA - onkologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Levice, NZZ - onkol.ambul., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Ľubochňa, NEDÚ n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Bratislava, Špecializovaná geriatrická nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Košice, LF UPJŠ - II. gynek.-pôrod. kl., gynekológia a pôrodníctvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
22
Košice, LF UPJŠ - neurologická klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
24
Nové Zámky, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Banská Bystrica, FNsP FDR. - onkologická klinika SZÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Bratislava, UNsP Milosrdní Bratia s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Nitra, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, GYN-FIV s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, FNsP - I. ORL klinika, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Púchov, SPO-interna,s.r.o. - interná ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Košice, UNLP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, NZZ - Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
142 €
35
Rožňava, NsP Sv. Barbory - polikl. odd. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Prievidza, Poliklinika - kardiologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Bratislava, NOÚ -Ústav patológie, patologická anatómia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Prešov, NsP J.A.Reimana, detské odd., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Košice, Endokrinolog. ambulancia, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Prievidza, ENDOKID s.r.o - PLPDD + endokrinológia, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Košice, DFN, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
43
Lehnice, VITALITA n.o., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
470 €
44
Bratislava, OÚ sv. Alžbety, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Komárno, Forlife, n.o., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Žilina, MUDr.Jana Ročiaková, s.r.o. - interná a diabetol.ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda - neurol. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Bratislava, NZZ - endokrin. ambul., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Bratislava, Medianus s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Bratislava, II. detská klinika DFNsP, LF UK, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Košice, DFN, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Humenné, Endokrinologická amb., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bardejov, DIADA,s.r.o, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Košice, FN L. Pasteura IV. Interná klinika, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
2 udalosti
neznáma / netýka sa
57
Bratislava, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Rimavská Sobota, NsP - odd. rádiačnej onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Bratislava, UNB akad. L. Dérera, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Levice, STAMIMED s.r.o. - kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Prešov, NsP Reimana, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Banská Bystrica, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Rožňava, NsP sv. Barbory, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Košice, FNLP - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, MIRAM s.r.o. - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
69
Prešov, FNsP - kardiocentrum, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Martin, UNM - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Bratislava, UNB NK SZU, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Bratislava, UNB sv CaM + LFUK - I. gynekl.-pôrod. klinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Skalica, NsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Trebišov, AMALA s.r.o. - onkologická amb., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, FN, neurolog.klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Čadca, NsP - kl. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Liptovský Mikuláš, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Liptovský Mikuláš, Liptovská NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Nové Zámky, FNsP - ORL klinika, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Žilina, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Bratislava, UNB, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
84
Žilina, NsP - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Topoľčany, NsP n.o. - odd. klinickej onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Trnava, FNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Púchov, Interná amb. MUDr. J. Krásny, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Nitra, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Bratislava, II. detská klinika , DFNsP, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Martin, VITALITA s.r.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Poprad, DIAKOM s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Partizánske, Ambulancia klinická onkológie, s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Bratislava, FNsP - V. inetrná kl., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
97
Považská Bystrica, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Nitra, NZZ MUDr. Katarína Plevová s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Martin, Urologická kl., Jeséniova LF, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
103
Bratislava, Dérerova NsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Košice, FNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Banská Bystrica, NsP Roosevelta, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Humenné, Nemocnica A. Leňa - odd.klinic.onkológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Bratislava, SZU UNB - Neurolog. kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Prešov, DENEA s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Prievidza, Sv. Vincent s.r.o. - ambul. klin. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Košice, Ergomed Poliklinika s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Trnava, NOIX s.r.o, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
90 €
113
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Bratislava, NZZ - alergológ a klinický imunológ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Žilina, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Košice, Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Bratislava, SINALGIS, s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Stará Ľubovňa, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Košice, Centrum Asistovanej Reprodukcie GYNCARE s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Trnava, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
2 udalosti
90 €
124
Bratislava, GYN-FIV a.s., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Bratislava, FNsP - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Komárno, Forlife n.o. VšN - neurol.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Banská Bystrica, DFNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Lučenec, OSTEOMED, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Bánovce nad Bebravou, CHIRDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Bratislava, OÚSA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Košice, FNLP - neurologická kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Prešov, Nemocnica J. A. Reimana - kardiocentrum, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Martin, FN, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Nová Baňa, CorDei s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Nitra, FN - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Košice, DFN LF UPJŠ - I. kl. detí a dorastu, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Nitra, FN - neurolog.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Bardejov, Alian s.r.o., Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Bratislava, UNB + LF UK - gyn.pôr.klinika, gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
141
Košice, VOÚ a.s., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Bratislava, NOÚ - chirurgia, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
144
Bratislava, NOÚ, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
145
Nitra, FN - odd. rádioterapie a klinickej onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
146
Štúrovo, DEMOMED s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
147
Zlaté Moravce, NZZ interná amb.,, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
148
Nitra, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
149
Ilava, NZZ - kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
150
Košice, DFN, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
151
Trnava, FNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
152
Michalovce, NsP Š. Kukuru - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
153
Košice, VOÚ a.s. - kl. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
154
Ružomberok, Odd. klin. a radiač. onkológie ÚVN, FN, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
155
Topoľčany, MUDr.Čaradská Alena, všeobecná starostlivosti o deti a dorast
1 udalosť
37 €
156
Trenčín, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
157
Prešov, FNsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
158
Bratislava, Euro-Neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
159
Martin, MFN LFUK, pediatria
1 udalosť
407 €
160
Nitra, FN - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
161
Trebišov, NsP - onkolog. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
162
Košice, Detská fakult. nemocnica - odd. detskej neurologie, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
163
Bratislava, OÚSA, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
164
Banská Bystrica, Endokrino, s.r.o., pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
165
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
166
Bratislava, GYN-FIV s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
167
Košice, UN L. Pasteura, IV. interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
168
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
169
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - kardiol.odd., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
170
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
171
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa