Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
9. 5. 2012 – 12. 5. 2012
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Poprad, DIAKOM s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
2
Žilina, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
4
Bardejov, DIADA,s.r.o, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
5
Žilina, MUDr.Jana Ročiaková, s.r.o. - interná a diabetol.ambulancia, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa