Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
13. 5. 2012 – 16. 5. 2012
Počet lekárov
12
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Prešov, FNsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Ilava, NZZ - kardiolog. amb., kardiológia
neznáma / netýka sa
3
Nová Baňa, CorDei s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Prešov, Nemocnica J. A. Reimana - kardiocentrum, kardiológia
neznáma / netýka sa
5
Púchov, Interná amb. MUDr. J. Krásny, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Liptovský Mikuláš, Liptovská NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
7
Liptovský Mikuláš, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
8
Prešov, FNsP - kardiocentrum, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
9
Púchov, SPO-interna,s.r.o. - interná ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
10
Svidník, VARIDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
11
Krupina, NZZ - Privátny praktický lekár pre dospelých, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
12
Zvolen, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa