Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
15. 3. 2013 – 17. 3. 2013
Počet lekárov
4
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Partizánske, Ambulancia klinická onkológie, s.r.o., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
3
Levice, NZZ - onkol.ambul., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, OÚSA s.r.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa