Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
25. 8. 2012 – 29. 8. 2012
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - kardiol.odd., kardiológia
neznáma / netýka sa
2
Košice, UN L. Pasteura, IV. interná klinika, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Stará Ľubovňa, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Levice, STAMIMED s.r.o. - kardiolog. amb., kardiológia
neznáma / netýka sa
5
Prievidza, Poliklinika - kardiologická amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
neznáma / netýka sa
7
Trenčín, NZZ, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa