Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
6. 11. 2012 – 10. 11. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
2
Košice, VOÚ a.s. - kl. onkológia, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
neznáma / netýka sa