Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
8. 6. 2012 – 9. 6. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, FNsP - V. inetrná kl., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Ľubochňa, NEDÚ n.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, endokrinológia
neznáma / netýka sa