Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
171
Počet udalostí
59
Celková suma podpory
1 235 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Lehnice, VITALITA n.o., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
470 €
2
Martin, MFN LFUK, pediatria
1 udalosť
407 €
3
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
142 €
4
Trnava, NOIX s.r.o, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
90 €
5
Trnava, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
2 udalosti
90 €
6
Topoľčany, MUDr.Čaradská Alena, všeobecná starostlivosti o deti a dorast
1 udalosť
37 €
7
Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda - neurol. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Partizánske, Ambulancia klinická onkológie, s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Bardejov, Alian s.r.o., Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Ľubochňa, NEDÚ n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Liptovský Mikuláš, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Komárno, Forlife n.o. VšN - neurol.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, OÚSA s.r.o., neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
14
Rožňava, NsP sv. Barbory, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Košice, Ergomed Poliklinika s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Trnava, FNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Košice, Endokrinolog. ambulancia, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, II. detská klinika , DFNsP, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Košice, DFN LF UPJŠ - I. kl. detí a dorastu, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Trenčín, FN - detské odd., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Skalica, NsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Košice, Centrum Asistovanej Reprodukcie GYNCARE s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
24
Prievidza, Poliklinika - kardiologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Rimavská Sobota, NsP - odd. rádiačnej onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Banská Bystrica, NsP Roosevelta, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Štúrovo, DEMOMED s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, UNsP Milosrdní Bratia s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Topoľčany, NsP n.o. - odd. klinickej onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Prešov, Nemocnica J. A. Reimana - kardiocentrum, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Nitra, ADDICT,s.r.o - ambul.psychiatr.a drog.závislostí, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
34
Žilina, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, FNsP - I. ORL klinika, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Humenné, Endokrinologická amb., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Bratislava, NZZ - endokrin. ambul., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, FNsP - V. inetrná kl., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
40
Košice, VOÚ a.s., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Bratislava, Špecializovaná geriatrická nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Liptovský Mikuláš, Liptovská NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Banská Bystrica, DFNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Trenčín, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Bratislava, UNB + LF UK - gyn.pôr.klinika, gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
47
Nitra, FN - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Košice, VOÚ a.s. - kl. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Nitra, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Nitra, FN - neurolog.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Bratislava, UNsP Milosrdní bratia s.r.o. - odd.klin.onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Prešov, NsP J.A.Reimana, detské odd., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Bratislava, UNB akad. L. Dérera, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Humenné, Nemocnica A. Leňa - odd.klinic.onkológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
59
Zlaté Moravce, NZZ interná amb.,, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
60
Nitra, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Martin, FN, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Krupina, NZZ - Privátny praktický lekár pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Martin, UNM - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, GYN-FIV s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Púchov, SPO-interna,s.r.o. - interná ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Bardejov, DIADA,s.r.o, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Bratislava, Medianus s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Považská Bystrica, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Košice, LF UPJŠ - II. gynek.-pôrod. kl., gynekológia a pôrodníctvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
73
Nové Zámky, FNsP - ORL klinika, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Lučenec, OSTEOMED, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Zvolen, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Košice, FNLP - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Trebišov, NsP - onkolog. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Piešťany, Nár. ústav reum. chorôb, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Trenčín, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Bratislava, OÚ sv. Alžbety, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Martin, VITALITA s.r.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Michalovce, NsP Š. Kukuru - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Trebišov, AMALA s.r.o. - onkologická amb., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Prievidza, ENDOKID s.r.o - PLPDD + endokrinológia, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Levice, STAMIMED s.r.o. - kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Bratislava, SZU UNB - Neurolog. kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Bratislava, Dérerova NsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Nitra, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Bratislava, GYN-FIV s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Nová Baňa, CorDei s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Nové Mesto nad Váhom, Synapsa s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Košice, Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Košice, UN L. Pasteura, IV. interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Košice, UNLP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
2 udalosti
neznáma / netýka sa
99
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Nitra, NZZ MUDr. Katarína Plevová s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Bratislava, NOÚ - chirurgia, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Košice, LF UPJŠ - neurologická klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Žilina, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Bánovce nad Bebravou, CHIRDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Bratislava, MIRAM s.r.o. - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Košice, Detská fakult. nemocnica - odd. detskej neurologie, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Trebišov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Prešov, FNsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Komárno, Forlife, n.o., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Poprad, DIAKOM s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Ružomberok, Odd. klin. a radiač. onkológie ÚVN, FN, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Bratislava, OÚSA - onkologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Bratislava, FN, neurolog.klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Bratislava, GYN-FIV a.s., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Košice, DFN, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Prešov, NsP Reimana, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Prešov, DENEA s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Ilava, NZZ - kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Trnava, FNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Nitra, FN - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Svidník, VARIDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Bratislava, UNB NK SZU, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Bratislava, SINALGIS, s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Bratislava, NZZ - Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Košice, FN L. Pasteura IV. Interná klinika, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Bratislava, II. detská klinika DFNsP, LF UK, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Bratislava, NOÚ, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
134
Bratislava, UNB, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
135
Bratislava, OÚSA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Trenčín, Neurologická ambulancia Trenčín,s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Bratislava, OÚSA, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Banská Bystrica, FNsP FDR. - onkologická klinika SZÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Žilina, MUDr.Jana Ročiaková, s.r.o. - interná a diabetol.ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Levice, NZZ - onkol.ambul., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
144
Čadca, NsP - kl. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
145
Bratislava, FNsP - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
146
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
147
Banská Bystrica, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
148
Prievidza, Sv. Vincent s.r.o. - ambul. klin. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
149
Bratislava, Euro-Neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
150
Košice, DFN, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
151
Bratislava, NOÚ -Ústav patológie, patologická anatómia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
152
Púchov, Interná amb. MUDr. J. Krásny, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
153
všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
154
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
155
Bratislava, UNB sv CaM + LFUK - I. gynekl.-pôrod. klinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
156
Stará Ľubovňa, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
157
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - kardiol.odd., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
158
Rožňava, NsP Sv. Barbory - polikl. odd. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
159
Bratislava, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
160
Košice, FNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
161
Martin, Urologická kl., Jeséniova LF, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
162
Nitra, FN - odd. rádioterapie a klinickej onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
163
Nové Zámky, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
164
Žilina, NsP - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
165
Košice, FNLP - neurologická kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
166
Trenčín, NZZ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
167
Prešov, FNsP - kardiocentrum, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
168
Bratislava, NZZ - alergológ a klinický imunológ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
169
Banská Bystrica, Endokrino, s.r.o., pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
170
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
171
Košice, DFN, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa