Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
6. 3. 2013 – 10. 3. 2013
Počet lekárov
5
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, UNB + LF UK - gyn.pôr.klinika, gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
3
všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, UNB sv CaM + LFUK - I. gynekl.-pôrod. klinika, gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
5
Košice, LF UPJŠ - II. gynek.-pôrod. kl., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa