Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
18. 4. 2012 – 21. 4. 2012
Počet lekárov
4
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Ružomberok, Odd. klin. a radiač. onkológie ÚVN, FN, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
2
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
3
Nové Zámky, FNsP - ORL klinika, otorinolaryngológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, FNsP - I. ORL klinika, otorinolaryngológia
neznáma / netýka sa