Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
26. 6. 2012 – 30. 6. 2012
Počet lekárov
9
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Trnava, FNsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
5
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
6
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
9
Banská Bystrica, FNsP FDR. - onkologická klinika SZÚ, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa