Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
21. 3. 2012 – 24. 3. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, DFN, pediatria
neznáma / netýka sa
2
Košice, DFN, klinická biochémia
neznáma / netýka sa