Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
1. 7. 2012 – 5. 7. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Trenčín, FN, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
3
Rimavská Sobota, NsP - odd. rádiačnej onkológie, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa