Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
8. 3. 2012 – 10. 3. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Prievidza, Sv. Vincent s.r.o. - ambul. klin. onkológie, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa