Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
56
Počet udalostí
33
Celková suma podpory
14 835 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - algeziol. klinika, algeziológia
2 udalosti
5 476 €
2
Košice, ONKO - MED s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
2 892 €
3
Čadca, Neštátna ortopedická ambulancia, ortopédia
1 udalosť
2 747 €
4
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
2 udalosti
783 €
5
Prešov, Algos s.r.o -amb. AIM a algeziol., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
400 €
6
Bánovce nad Bebravou, 3. súkromná nemocnica s.r.o. - OAIM, algeziológia
1 udalosť
300 €
7
Košice - Šaca, I. súkromná nemocnica a.s. -neurol. amb., neurológia
1 udalosť
300 €
8
Košice, ŽNsP - OAIM, neurčená odbornosť
1 udalosť
223 €
9
Spišská Nová Ves, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
10
Bratislava, DFNsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
11
Malacky, Nemocničná a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
12
Košice, ŽNsP - OAM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
13
Trnava, FN Klinika anestez. a intenz. medicíny, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
14
Bratislava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
200 €
15
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
200 €
16
Bratislava, PZV - ONKO s.r.o. - onkolog. ambulancia, klinická onkológia
1 udalosť
200 €
17
Bojnice, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, Kl. hemat. a transf. LFUK a FNsP, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, DFNsP - klinika detskej hematológie a onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Bratislava, AB-BA ambulancia s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, NOÚ, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Košice, UNLP - klinika hematol.a onkohematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Prešov, FNsP J. A. Reimana - hematol.oddel., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Dolný Kubín, NsP MUDr. L. N. Jégeho, algeziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, UNB - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Košice, FNsP, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
30
Košice, FNLP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Ružomberok, Alpha medical a.s., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Žiar nad Hronom, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Ružomberok, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bardejov, NZZ, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Vranov nad Topľou, ARNIKA s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Košice, VOÚ a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Košice, FNLP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Nové Mesto nad Váhom, NsP - hematol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Prešov, FNsP J.A.Reimana, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Košice, UNLP - klinika hematológie, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
41
Košice, Klinika klinickej onkológie a rídioterapie, VOÚ, a.s., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Košice, UNLP - klinika hematológie a onkohematológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Martin, FN, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
44
Košice, FNLP - kl. hematologie a onkohematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Banská Bystrica, DNsP F. D. Roosevelta, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Martin, UNM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Trenčín, NsP - odd. HTO, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - odd. OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Lučenec, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Veľký Krtíš, MUDr. Bulík, s.r.o. - ortopédia, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Trebišov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Spišská Nová Ves, NsP a.s. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Martin, Klinika hematológie a transfuziológie, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
55
Martin, UNM - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
56
Košice, ALGMED s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa