Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
56
Počet udalostí
33
Celková suma podpory
14 835 €
 MenoPracoviskoPočet udalostí ↑Suma
1
Košice, FNsP, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
2
Košice, UNLP - klinika hematológie, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
3
Martin, FN, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
4
Martin, UNM - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
5
Bojnice, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, Kl. hemat. a transf. LFUK a FNsP, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
7
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - algeziol. klinika, algeziológia
2 udalosti
5 476 €
8
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
2 udalosti
783 €
9
Martin, Klinika hematológie a transfuziológie, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, PZV - ONKO s.r.o. - onkolog. ambulancia, klinická onkológia
1 udalosť
200 €
11
Košice, ALGMED s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, DFNsP - klinika detskej hematológie a onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, AB-BA ambulancia s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, NOÚ, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Košice, UNLP - klinika hematol.a onkohematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Prešov, FNsP J. A. Reimana - hematol.oddel., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Košice, ŽNsP - OAIM, neurčená odbornosť
1 udalosť
223 €
20
Bánovce nad Bebravou, 3. súkromná nemocnica s.r.o. - OAIM, algeziológia
1 udalosť
300 €
21
Dolný Kubín, NsP MUDr. L. N. Jégeho, algeziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Čadca, Neštátna ortopedická ambulancia, ortopédia
1 udalosť
2 747 €
24
Bratislava, UNB - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Košice, FNLP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Spišská Nová Ves, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
27
Ružomberok, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Ružomberok, Alpha medical a.s., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Žiar nad Hronom, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Prešov, Algos s.r.o -amb. AIM a algeziol., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
400 €
31
Bardejov, NZZ, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Vranov nad Topľou, ARNIKA s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Košice, VOÚ a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, DFNsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
35
Bratislava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
200 €
36
Prešov, FNsP J.A.Reimana, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Košice, FNLP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Nové Mesto nad Váhom, NsP - hematol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Malacky, Nemocničná a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
40
Košice, Klinika klinickej onkológie a rídioterapie, VOÚ, a.s., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Košice, UNLP - klinika hematológie a onkohematológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Košice, FNLP - kl. hematologie a onkohematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Banská Bystrica, DNsP F. D. Roosevelta, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Trenčín, NsP - odd. HTO, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Martin, UNM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - odd. OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
200 €
49
Lučenec, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Košice, ONKO - MED s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
2 892 €
51
Veľký Krtíš, MUDr. Bulík, s.r.o. - ortopédia, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Košice - Šaca, I. súkromná nemocnica a.s. -neurol. amb., neurológia
1 udalosť
300 €
53
Košice, ŽNsP - OAM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
54
Trebišov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Spišská Nová Ves, NsP a.s. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Trnava, FN Klinika anestez. a intenz. medicíny, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €