Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
16
Počet udalostí
9
Celková suma podpory
20 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Bratislava, NÚSCH - detské kardiocentrum, pediatrická kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, NÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, FNsP - 2. detská kl., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, NÚSCH a.s. - detské kardiocentrum, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - OFD, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, DFNsP, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, SÚSCH, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, NÚSCCH - odd transp.srdca, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Nitra, Špecializ. nemocnica sv. Svorada n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, Detské kardiocentrum, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Košice, VÚSCH, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Košice, VÚSCCH - kardiologická klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
20 €
15
Bratislava, LF UK - klinika detskej neurológie, pediatrická neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, NÚSCH, DKC, pediatrická kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa