Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
115
Počet udalostí
32
Celková suma podpory
9 339 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
5 udalostí
3 363 €
2
Kráľovský Chlmec, Respiro-Medical s.r.o., neurčená odbornosť
4 udalosti
3 355 €
3
Prievidza, Imuno-med s.r.o - kl. imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
1 750 €
4
Sereď, ENDIANT s.r.o., endokrinológia
2 udalosti
311 €
5
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
311 €
6
Ilava, PULMOSPOL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
122 €
7
Košice, NZZ - ambul. TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
100 €
8
Bratislava, Diabet s.r.o. - diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
10 €
9
Bratislava, Circulus, s.r.o. - očná amb., oftalmológia
2 udalosti
10 €
10
Martin, NZZ - očná ambulancia, oftalmológia
1 udalosť
8 €
11
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
2 udalosti
0 €
12
Bratislava, KARDIO-SANUS spol.s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, IV. Int. klinika LF UK, NsP sv. C.a M., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Košice - Šaca, Nemocnica-Šaca, a.s.,1.súkromná nem., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Šaľa, DIA MEDICO s.r.o.- diabetol. amb.., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Trnava, FNsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Prešov, FNsP J. A. Reimana - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Piešťany, NÚRCH, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
21
Malacky, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, DFNsP a LF UK -1.detská klinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Martin, Klinika pneumológie a ftizeológie, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Zvolen, Železničná poliklinika, pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
25
Šaľa, Duslo a.s., CZS, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Svidník, SANARE s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
28
Nitra, FN - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Lučenec, KARDIO 1 s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Komárno, ALERGO 42B s.r.o. - klin.imun.a.alerg.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Košice, NZZ - interná a diabet. ambulancia, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
33
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Galanta, NsP sv. Lukáša a.s., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
37
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
38
Nové Zámky, FNsP - TaPCH odd., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Piešťany, Nár. ústav reum. chorôb, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Bardejov, Alian s.r.o., Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Košice, MEDEKA,s.r.o. - amb.TaPCH, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, NZZ - alergológ a klinický imunológ, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
44
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Košice, VOÚ a.s. - onkol.a radioterapeutická ambul., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Veľký Krtíš, NZZ - amb.int..lekára a geriatrie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Bratislava, Univerzitná nemocnica - neurolog. klin., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
48
Banská Bystrica, NsP FDR - očná kl., oftalmológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
49
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Vysoké Tatry, ÚTPCHaHCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Košice, JURMED s.r.o., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
52
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Piešťany, Nár. ústav reumatických chorôb, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Banská Bystrica, FNsP FDR, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Bratislava, Cardioconsult s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Nové Zámky, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Košice, UNLP - odd. klin. imunolog. a alergo., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
59
Dunajská Streda, C.A.K.I.., spol. s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Brezno, NsP n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Trstená, DAMIZA s.r.o. - TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Košice, LF UPJŠ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Levice, Imunoalergológia Dzurilla s.r.o, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
64
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - ambul. klinickej imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, II. neurologická kl., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
67
Prievidza, Pneumo-med s.r.o. - pneumoftizeolog. amb., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Bratislava, SZÚ, medicínska informatika a bioštatistika
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Rimavská Sobota, DRAHOMED, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Rožňava, NsP Sv. Barbory - detské odd., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Prešov, Pulmo,s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Liptovský Mikuláš, NZZ - imunoalergo. ambulancia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Košice, UN LP a UPJŚ LF - klinika dermatovener., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Košice, UNLP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Rimavská Sobota, MEDILEX, s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
76
Nitra, kardiologická klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Poprad, Nemocnica a.s. - kožný stacionár, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
79
Bratislava, Eurorehab s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Žilina, FNsP - očné odd., oftalmológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
81
Ružomberok, ÚVN SNP, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
82
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Trnava, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Košice, MEDIPOBCOM s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Nitra, KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Trnava, FNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Košice, LUMEDIC s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Senec, NZZ - interná amb. + nefrológia, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Bratislava, UNB sv. CaM - očná klinika, oftalmológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
90
Bratislava, FN - dermatovenerolog. kl., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Martin, JLF UK a MFN - Neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Bratislava, FNsP - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Bratislava, Galenum, s.r.o - interná ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Banská Bystrica, Interná klinika NsP F.D.Roosevelta, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Martin, MED-CENTRUM s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Snina, MEDILUK s.r.o. - kardiologická amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Trebišov, ARETEUS s.r.o - inter. a diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Topoľčany, ANA JJ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Komárno, Comcor s.r.o - amb. kardiológie, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Prešov, MEDISPOL s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
103
Bratislava, LF UK a UNB - Klinika oftalmológie, oftalmológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
104
Liptovský Hrádok, Privátna detská amb. Poliklinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Košice, DFN - I. Klinika detí a dorastu, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Bratislava, NÚTaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Žilina, NsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Banská Bystrica, NZZ - interné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Košice, Vysokošpec. odborný ústav geriatrický, geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa