Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
115
Počet udalostí
32
Celková suma podpory
9 339 €
 Udalosť ↓Počet lekárovSuma
1
1 lekár
8 €
2
AFQ056 (mar. 2012)
2 lekári
neznáma / netýka sa
3
aliskiren (okt. 2012)
16 lekárov
neznáma / netýka sa
4
bez liečby (neznámy dátum)
3 lekári
neznáma / netýka sa
5
bez liečby (neznámy dátum)
9 lekárov
neznáma / netýka sa
6
BKM120 (neznámy dátum)
2 lekári
neznáma / netýka sa
7
1 lekár
311 €
8
everolimus (neznámy dátum)
1 lekár
neznáma / netýka sa
9
8 lekárov
neznáma / netýka sa
10
16 lekárov
neznáma / netýka sa
11
16 lekárov
neznáma / netýka sa
12
1 lekár
0 €
13
mavoglurant (neznámy dátum)
2 lekári
neznáma / netýka sa
14
mometasone furoate (sep. 2012)
14 lekárov
neznáma / netýka sa
15
1 lekár
10 €
16
odborný seminár (neznámy dátum)
1 lekár
neznáma / netýka sa
17
1 lekár
1 750 €
18
platba podľa zmluvy. (neznámy dátum)
1 lekár
8 €
19
2 lekári
200 €
20
2 lekári
6 510 €
21
QGEO31 (neznámy dátum)
7 lekárov
neznáma / netýka sa
22
ranibizumab (máj 2012)
4 lekári
neznáma / netýka sa
23
ranibizumab (máj 2012)
4 lekári
neznáma / netýka sa
24
secukinumab (neznámy dátum)
4 lekári
neznáma / netýka sa
25
secukinumab (sep. 2012)
6 lekárov
neznáma / netýka sa
26
siponimod (neznámy dátum)
7 lekárov
neznáma / netýka sa
27
štúdia Sorento. (neznámy dátum)
1 lekár
122 €
28
1 lekár
311 €
29
1 lekár
10 €
30
vildagliptin (máj 2012)
15 lekárov
neznáma / netýka sa
31
vildagliptin (mar. 2012)
1 lekár
neznáma / netýka sa
32
vzdelávacia akcia Źilina. (neznámy dátum)
1 lekár
100 €