Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
4
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, Interná klinika NsP F.D.Roosevelta, reumatológia
neznáma / netýka sa
2
Piešťany, NÚRCH, reumatológia
neznáma / netýka sa
3
Piešťany, Nár. ústav reumatických chorôb, reumatológia
neznáma / netýka sa
4
Piešťany, Nár. ústav reum. chorôb, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa