Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
53
Počet udalostí
10
Celková suma podpory
500 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Banská Bystrica, TADMUR s.r.o. - gastroenterologická amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Levice, CELL B s.r.o., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Zdravotné stredisko - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Prievidza, Amb. pre diabet. poruchy látkovej premeny a výživy, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Topoľčany, NsP n.o.- odd. anesteziológie, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Trebišov, ARETEUS s.r.o - inter. a diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Prievidza, NZZ - DIA - Clarus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, Diafa s.r.o. - diabetologická ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, Metabol Klinik s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
13
Šahy, Peter Farkas MD s.r.o. - diabetol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Trenčín, DIABETES CENTRUM, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
15
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Šaľa, FORLIFE n.o., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
18
Prešov, Algos s.r.o -amb. AIM a algeziol., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, FN, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Martin, PLK, PLK, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
0 €
21
Bratislava, Diabet s.r.o. - diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Martin, Jesseniova LF UK a MFN, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Banská Bystrica, NsP FDR, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Nitra, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
25
Galanta, NsP sv. Lukáša - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, FN - II. interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
27
Trenčín, FN- RZP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, NÚTaRCH, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
500 €
29
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, NsP MV SR - interné odd., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
31
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
32
Banská Bystrica, NsP FDR - odd. TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, SOMNOLAB s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, NOÚ, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Nitra, MUDr.Z.Ochodnická Interná - Diabetol. amb.s.r.o, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
37
Košice, ALGMED s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Banská Bystrica, FNsP FDR - interná kl., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
39
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, FN - OKIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Martin, Klinika pneumológie a ftizeológie, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Moldava nad Bodvou, SchronerMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Nitra, FN - inter. kl. II., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
44
Košice - Šaca, Nemocnica Košica-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Lučenec, VšNsP n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Veľký Krtíš, MEDIKUM, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Komárno, MEDICUS plus s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
48
Dunajská Streda, Gastroenter. nešt. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
50
Dolný Kubín, Endiamed s.r.o. - diabetolog. a endokrin. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Nitra, EUGEN s.r.o. - diabet. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
52
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
53
Malacky, Nemocničná a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa