Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
104
Počet udalostí
35
Celková suma podpory
510 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Levoča, NsP - onkologická amb., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Martin, Centrum BÁN - BÁNOVÁ s.r.o., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, Lege Artis, s.r.o. vnútorné + reumatológia., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Rakovo, Centrum BÁN-BÁNOVÁ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Nitra, PROCARE Medicínske centrum Nitra, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
6
Poprad, Ambulancia prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
10 €
7
Košice, HEBEA s.r.o., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, FN, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, Euro-Neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Nové Mesto nad Váhom, NsP - gastroenter. amb., gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
12
Bardejov, NsP Sv. Jakuba n.o. - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Poprad, MUDr.Zuzana Čižmáriková,s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Galanta, CISÁR-MEDI s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
15 €
16
Nitra, FN - odd. rádioterapie a klinickej onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Trebišov, ARETEUS s.r.o - inter. a diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Nové Mesto nad Váhom, NOEMIS, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, NsP Milosrdní Bratia s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Trenčín, DIABETES CENTRUM, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Nitra, KM Management spol. s r.o, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
23
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
24
Bratislava, FNsP, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, LF UK a UNB - V. int. klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Rimavská Sobota, REUMEX s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Košice, LF UPJŠ - kl. pre inf. choroby, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, Poliklinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Košice, JURMED s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Spišská Nová Ves, GULAMEDIC, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
10 €
33
Bratislava, Gastr.-hepatol. centr. Thalion, s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
150 €
35
Martin, Jesseniova LF UK a MFN, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
36
Poprad, NZZ, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Piešťany, Nár.ústav reum.chorôb, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
38
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, NsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Lučenec, NsP - odd. cievnej chirurgie, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Piešťany, NÚRCH, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Košice, VÚSCH a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, FN - II. interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Bratislava, Neštátna gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
45
Košice - Šaca, Nemocnica a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Bratislava, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Levice, Psychiatr. amb. MUDr. N. Kuriačková s.r.o., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
49
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Liptovský Mikuláš, Liptovská NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Prešov, NZZ - LAŠAN s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Prešov, NZZ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, FNsP I. Interná klinika LFUK, gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
56
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Vysoké Tatry, Špecializ. nemocnica respir. chorôb, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Ľubochňa, Národný endokrinologický ústav, endokrinológia
2 udalosti
310 €
61
Bratislava, PNEUMO, s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Bratislava, NOÚ - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Bratislava, FNsP - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
66
Rimavská Sobota, NZZ + NaP, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Drahovce, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Nitra, MUDr.Z.Ochodnická Interná - Diabetol. amb.s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Banská Bystrica, FNsP FDR - interná kl., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Košice, DFN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Košice, FN L. Pasteura - klinika rádiot. a onkol., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Nitra, FN - očné odd., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Trnava, NZZ - gastroenter. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Bratislava, DFNsP - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Žilina, MUDr. Pavol Polák, s.r.o., Neštátna reumatologická amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Bratislava, Metabolické centrum Dr. Kataríny Rašlovej s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, NÚTaRCH, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Vranov nad Topľou, NZZ - reumatolog. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Moldava nad Bodvou, SchronerMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Košice, NZZ - urologické amb., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
83
Galanta, HÁTHOR s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
15 €
84
Považská Bystrica, Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Trenčín, FN - Pediatrická klinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Nové Zámky, NsP - odd. klinickej farmakológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Vysoké Tatry, NÚTPCHaHCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Banská Bystrica, DNsP F. D. Roosevelta, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Košice, UNLP - klinika hematológie a onkohematológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Trenčín, RÚVZ, epidemiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Bratislava, I. interná klinika FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Trnava, FNsP - infekčná klinika a FZSP Trn. un., infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Martin, UROMEDA s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Štúrovo, Poliklinika - odd. TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Dunajská Streda, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Nové Zámky, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Košice, DFN - infekčné odd., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Bratislava, NsP, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
103
Trstená, DAMIZA s.r.o. - TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Nitra, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa