Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
39
Počet udalostí
17
Celková suma podpory
236 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
3
Trenčín, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Štúrovo, DEMOMED s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Pneumo -Alergo Centrum s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bojnice, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Trenčín, Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Martin, MFN - kl. hematológie a transfuz., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
114 €
12
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Žilina, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, NZZ - alergológ a klinický imunológ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, Diabet s.r.o. - diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
122 €
16
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Svidník, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K.,s.r.o, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
18
Rimavská Sobota, NsP - psychiatr. odd., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
19
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Bratislava, LF UK Psychiatrická klinika, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Bratislava, Medianus s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Prešov, NsP J. A. Reimana - odd. kl. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, NOÚ - rádioterapeutické odd., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Banská Bystrica, NsP - FDR, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
30
Rimavská Sobota, Kardioamb,s.r.o. - kardiol. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Trnava, FN Trnava, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
32
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, KARDIO-SANUS spol.s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
36
Prešov, FNsP J.A. Reimana - odd. klinickej onk., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Bratislava, NsP, psychiatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
38
Prešov, MEDISPOL s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Košice, VOÚ a.s. - onkol.a radioterapeutická ambul., radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa