Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
19
Počet udalostí
11
Celková suma podpory
1 734 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Žilina, BIOCOR s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
240 €
2
Levice, ENAVALL, s.r.o. - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
200 €
3
Zvolen, Imunológia-Alergológia VK, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
200 €
4
Komárno, ALERGO 42B s.r.o. - klin.imun.a.alerg.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
200 €
5
Bratislava, NÚTaRCH, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
200 €
6
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
200 €
7
Nové Zámky, NZZ Amb. lek. imunológie,, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
200 €
8
Prešov, Sanera, s.r.o. - neurol.a algeziol.ambul, neurológia
1 udalosť
194 €
9
Košice, Simplex s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
100 €
10
Banská Bystrica, NsP - FDR, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Nitra, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Žilina, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, Onkol.ústav sv.Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematol. odd., úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Košice, FN L. Pasteura - klinika rádiot. a onkol., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Kežmarok, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Košice, UNL.Pasteura - klinika onkohematológie, hematoonkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa