Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Firma
Lieky firmy
Trvanie
8. 3. 2013 – 9. 3. 2013
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Kežmarok, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematol. odd., úrazová chirurgia
neznáma / netýka sa
4
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Onkol.ústav sv.Alžbety, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
6
Košice, UNL.Pasteura - klinika onkohematológie, hematoonkológia
neznáma / netýka sa