Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
143
Počet udalostí
40
Celková suma podpory
172 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Skalica, FNsP Skalica a.s.- ortopedické odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
172 €
2
Šurany, NsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Liptovský Mikuláš, Liptovská NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Čadca, KNsP - gyn.pôr.odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Žiar nad Hronom, NaP Bratislava, VN Žiar nad Hronom, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Trnava, DIAMEX s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Košice, VÚSCCH a.s. a LF UPJŠ - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Bardejov, DIADA,s.r.o, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - chirurg. odd., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Turzovka, DIABINT s.r.o. - intern.a diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Banská Bystrica, NsP FDR, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Košice, NZZ - amb. internistu a diabetológa, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, Zdravotné stredisko - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Trenčín, ASM TN, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, FN - I. int. klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Revúca, NsP - inter. a nefrol.odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, INNT,s.r.o. - neštátna interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Martin, JLFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Lučenec, NsP - odd. cievnej chirurgie, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Martin, UNM - KHaT, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Prešov, MEDICAL-CARE s.r.o. dialyz. stred., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Kráľovský Chlmec, MEDICENTRUM HEART s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, BEMI Export group, s.r.o. diabet. amb.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, SÚSCCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Nitra, KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Myjava, NsP - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, DFNsP - II. detská kl., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Banská Bystrica, Neurolog. ambulanica s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Šamorín, Jesenius Samaria s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Lučenec, KARDIOMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Liptovský Mikuláš, NZZ - diabetol.a interná ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Dubnica nad Váhom, KONZÍLIUM s.r.o.- medicínske centrum - neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Košice, JAAT Style,s.r.o. - Interná diabet. a metabol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Bratislava, DFNsP, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Banská Bystrica, DFNsP F. D. Roosevelta, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, FN Milosrdný bratia, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
40
Ružomberok, ÚVN, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Lučenec, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Martin, UN - klinika transplant.a cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Nové Mesto nad Váhom, ZS Libris - kardiol. ambul., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
44
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Bytča, DIab-Int, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
46
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Košice, Angiocare, s.r.o. - angiol.ambul., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Žiar nad Hronom, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Bratislava, DIAVITA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Nitra, DIA - NE, s. r. o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Bratislava, Diafa s.r.o. - diabetologická ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Košice, TOPCARE s.r.o.. - arytmologické odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, Cardioconsult s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
55
Košice, Poliklinika PROCARE a.s., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
56
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Topoľčany, NsP - dialyzačné stredisko, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Bratislava, NZZ - kardiolog. amb., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
59
Skalica, NsP - nefrológia, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Ľubochňa, NEDÚ n.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Želiezovce, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Košice, UPJŠ LF a UNLP - III. interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Bratislava, UNB + LF UK, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Trenčín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Prešov, Lek - Top s.r.o.- PLPD, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Považská Bystrica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Nitra, FN - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Prešov, FNsP J. A . Reimana, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Bratislava, UN - ONKD amb. inter. + kardiol., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Vranov nad Topľou, Fénix s.r.o. - Dialyzačné centrum, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
75
Bratislava, Urologická kl. SPAM, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, NÚSCH, a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Ľubochňa, NEDÚ n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Bratislava, KARDIO-SANUS spol.s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Banská Bystrica, FNsP FDR - interná kl., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Banská Bystrica, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Veľký Meder, NZZ, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Košice, VÚSCH a.s. - klinika cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Košice, VÚSCH a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Bratislava, LFUK - II. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Dunajská Streda, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
87
Trnava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Levice, Nephro, s.r.o, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Kežmarok, MUDr.Magda Imrichová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Štúrovo, BENROD s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Krompachy, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Košice, FNLP - 1. interná klinika, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Prievidza, NZZ - DIA - Clarus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Trenčín, FN Trenčín - Oddelenie úrazovej chirurgie, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Nové Zámky, NZZ - ambul. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Bratislava, Onkol.ústav sv.Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Bratislava, Diabet s.r.o. - diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Košice, FNLP - IV.interná klinika, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
101
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Košice, IV. I.K. UPJŠ LF a UN LP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Košice, LF UPJŠ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Prievidza, Amb. pre diabet. poruchy látkovej premeny a výživy, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Lučenec, KARDIO 1 s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Košice, LFUPJŠ VÚSCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Ľubochňa, NEDÚ n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Trebišov, Sciens s.r.o. - kardilog.amb., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Poprad, DIAKOM s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
112
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Ľubochňa, NEDÚ Ľubochňa, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Košice, NZZ - diabetol. a interná amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Levice, CELL B s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Košice, HEBEA s.r.o., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Prešov, Medikard s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Ľubochňa, NEDÚ n.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
122
Šamorín, Jesenius Samaria s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Bratislava, Delio s.r.o. - amb.kardio + internista, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
124
Trenčín, DIABETES CENTRUM, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Bratislava, ŽSR ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Košice, Klinika úrazovej chirurgie LFUPJŠ a FNLP, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Vysoké Tatry, Voj.vysokošp. ústav pre pľúcne choroby, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Malacky, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Košice, UNLP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
133
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Bratislava, NÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Bratislava, DFNsP - KAIM, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Moldava nad Bodvou, SchronerMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
137
Liptovský Mikuláš, NsP, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Myjava, GENEA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Moldava nad Bodvou, Poliklinika - Medica s.r.o. ORL ambul., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Levice, STAMIMED s.r.o. - kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Rimavská Sobota, IMPAX Trading s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa