Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
143
Počet udalostí
40
Celková suma podpory
172 €
 MenoPracoviskoPočet udalostí ↑Suma
1
Moldava nad Bodvou, SchronerMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
2
Nové Mesto nad Váhom, ZS Libris - kardiol. ambul., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
3
Bytča, DIab-Int, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, FN Milosrdný bratia, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Cardioconsult s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
6
Košice, Poliklinika PROCARE a.s., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, NZZ - kardiolog. amb., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Vranov nad Topľou, Fénix s.r.o. - Dialyzačné centrum, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
9
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Dunajská Streda, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
11
Košice, FNLP - IV.interná klinika, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
12
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
13
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, Delio s.r.o. - amb.kardio + internista, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
15
Košice, UNLP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
16
Levice, STAMIMED s.r.o. - kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Rimavská Sobota, IMPAX Trading s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Liptovský Mikuláš, NsP, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Myjava, GENEA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Moldava nad Bodvou, Poliklinika - Medica s.r.o. ORL ambul., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Košice, VÚSCCH a.s. a LF UPJŠ - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Bardejov, DIADA,s.r.o, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - chirurg. odd., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Turzovka, DIABINT s.r.o. - intern.a diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Šurany, NsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Liptovský Mikuláš, Liptovská NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Čadca, KNsP - gyn.pôr.odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Žiar nad Hronom, NaP Bratislava, VN Žiar nad Hronom, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Trnava, DIAMEX s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Bratislava, FN - I. int. klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Revúca, NsP - inter. a nefrol.odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, INNT,s.r.o. - neštátna interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Martin, JLFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Banská Bystrica, NsP FDR, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Košice, NZZ - amb. internistu a diabetológa, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, Zdravotné stredisko - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Trenčín, ASM TN, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Bratislava, BEMI Export group, s.r.o. diabet. amb.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, SÚSCCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Nitra, KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Lučenec, NsP - odd. cievnej chirurgie, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Martin, UNM - KHaT, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Prešov, MEDICAL-CARE s.r.o. dialyz. stred., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Kráľovský Chlmec, MEDICENTRUM HEART s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Liptovský Mikuláš, NZZ - diabetol.a interná ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Dubnica nad Váhom, KONZÍLIUM s.r.o.- medicínske centrum - neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Košice, JAAT Style,s.r.o. - Interná diabet. a metabol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Bratislava, DFNsP, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Myjava, NsP - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, DFNsP - II. detská kl., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Banská Bystrica, Neurolog. ambulanica s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Šamorín, Jesenius Samaria s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Lučenec, KARDIOMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Banská Bystrica, DFNsP F. D. Roosevelta, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Ružomberok, ÚVN, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Lučenec, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Martin, UN - klinika transplant.a cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Košice, TOPCARE s.r.o.. - arytmologické odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Košice, Angiocare, s.r.o. - angiol.ambul., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Žiar nad Hronom, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Bratislava, DIAVITA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Nitra, DIA - NE, s. r. o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Bratislava, Diafa s.r.o. - diabetologická ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Košice, UPJŠ LF a UNLP - III. interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Bratislava, UNB + LF UK, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Topoľčany, NsP - dialyzačné stredisko, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Skalica, NsP - nefrológia, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Ľubochňa, NEDÚ n.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Želiezovce, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Prešov, FNsP J. A . Reimana, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Bratislava, UN - ONKD amb. inter. + kardiol., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Trenčín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Prešov, Lek - Top s.r.o.- PLPD, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Považská Bystrica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Nitra, FN - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Banská Bystrica, FNsP FDR - interná kl., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Banská Bystrica, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Veľký Meder, NZZ, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Bratislava, Urologická kl. SPAM, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Bratislava, NÚSCH, a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Ľubochňa, NEDÚ n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Bratislava, KARDIO-SANUS spol.s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Levice, Nephro, s.r.o, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Kežmarok, MUDr.Magda Imrichová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Košice, VÚSCH a.s. - klinika cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Košice, VÚSCH a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Bratislava, LFUK - II. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Skalica, FNsP Skalica a.s.- ortopedické odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
172 €
103
Trnava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Nové Zámky, NZZ - ambul. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Bratislava, Onkol.ústav sv.Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Bratislava, Diabet s.r.o. - diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Štúrovo, BENROD s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Krompachy, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Košice, FNLP - 1. interná klinika, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Prievidza, NZZ - DIA - Clarus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Trenčín, FN Trenčín - Oddelenie úrazovej chirurgie, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Lučenec, KARDIO 1 s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Košice, LFUPJŠ VÚSCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Ľubochňa, NEDÚ n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Košice, IV. I.K. UPJŠ LF a UN LP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Košice, LF UPJŠ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Prievidza, Amb. pre diabet. poruchy látkovej premeny a výživy, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Levice, CELL B s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Trebišov, Sciens s.r.o. - kardilog.amb., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Poprad, DIAKOM s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Ľubochňa, NEDÚ Ľubochňa, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Košice, NZZ - diabetol. a interná amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Trenčín, DIABETES CENTRUM, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Bratislava, ŽSR ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Košice, HEBEA s.r.o., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Prešov, Medikard s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Ľubochňa, NEDÚ n.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Šamorín, Jesenius Samaria s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Bratislava, NÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Bratislava, DFNsP - KAIM, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Košice, Klinika úrazovej chirurgie LFUPJŠ a FNLP, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Vysoké Tatry, Voj.vysokošp. ústav pre pľúcne choroby, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Malacky, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa