Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
16. 11. 2012 – 17. 11. 2012
Počet lekárov
5
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Ľubochňa, NEDÚ n.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Košice, JAAT Style,s.r.o. - Interná diabet. a metabol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Ľubochňa, NEDÚ n.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
4
Ľubochňa, NEDÚ n.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
5
Myjava, NsP - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa