Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
8
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
2
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, FNsP FDR - interná kl., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, Diafa s.r.o. - diabetologická ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
7
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
8
Levice, CELL B s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa