Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
30. 9. 2012 – 5. 10. 2012
Počet lekárov
16
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Štúrovo, BENROD s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
2
Prievidza, NZZ - DIA - Clarus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Košice, NZZ - diabetol. a interná amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
4
Trenčín, DIABETES CENTRUM, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, UNB + LF UK, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
6
Poprad, DIAKOM s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
7
Prešov, Lek - Top s.r.o.- PLPD, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
8
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
9
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
10
Dunajská Streda, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
11
Trnava, DIAMEX s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
12
Bardejov, DIADA,s.r.o, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
13
Šurany, NsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
14
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, DIAVITA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
16
Šamorín, Jesenius Samaria s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa