Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
143
Počet udalostí
40
Celková suma podpory
172 €
 Udalosť ↓Počet lekárovSuma
1
2nd GLP-1 Summit (nov. 2012)
1 lekár
neznáma / netýka sa
2
9 lekárov
neznáma / netýka sa
3
13 lekárov
neznáma / netýka sa
4
1 lekár
neznáma / netýka sa
5
2 lekári
neznáma / netýka sa
6
4 lekári
neznáma / netýka sa
7
11 lekárov
neznáma / netýka sa
8
1 lekár
neznáma / netýka sa
9
4 lekári
neznáma / netýka sa
10
CODHY kongres (okt. 2012)
1 lekár
neznáma / netýka sa
11
1 lekár
neznáma / netýka sa
12
EASD (sep. 2012)
16 lekárov
neznáma / netýka sa
13
1 lekár
neznáma / netýka sa
14
2 lekári
neznáma / netýka sa
15
ESMO congress (sep. 2012)
3 lekári
neznáma / netýka sa
16
ESTES (apr. 2012)
2 lekári
neznáma / netýka sa
17
4 lekári
neznáma / netýka sa
18
7 lekárov
neznáma / netýka sa
19
1 lekár
neznáma / netýka sa
20
1 lekár
neznáma / netýka sa
21
3 lekári
neznáma / netýka sa
22
IKEM 2012 (júl 2012)
1 lekár
neznáma / netýka sa
23
insulin glargine (neznámy dátum)
8 lekárov
neznáma / netýka sa
24
3 lekári
neznáma / netýka sa
25
5 lekárov
neznáma / netýka sa
26
IUGA (aug. 2012)
1 lekár
neznáma / netýka sa
27
1 lekár
neznáma / netýka sa
28
1 lekár
neznáma / netýka sa
29
1 lekár
172 €
30
SAR236553 (neznámy dátum)
19 lekárov
neznáma / netýka sa
31
SAR292833 (neznámy dátum)
3 lekári
neznáma / netýka sa
32
semuloparin sodium (neznámy dátum)
3 lekári
neznáma / netýka sa
33
1 lekár
neznáma / netýka sa
34
Tour D´Europe (okt. 2012)
2 lekári
neznáma / netýka sa
35
2 lekári
neznáma / netýka sa
36
1 lekár
neznáma / netýka sa
37
1 lekár
neznáma / netýka sa
38
10 lekárov
neznáma / netýka sa
39
6 lekárov
neznáma / netýka sa
40
1 lekár
neznáma / netýka sa