Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
10
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Trenčín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, NZZ - kardiolog. amb., kardiológia
neznáma / netýka sa
3
Trnava, NZZ - neurologická amb., neurológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Cardioconsult s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Martin, JLFUK, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Vysoké Tatry, Voj.vysokošp. ústav pre pľúcne choroby, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Delio s.r.o. - amb.kardio + internista, kardiológia
neznáma / netýka sa
8
Nové Mesto nad Váhom, ZS Libris - kardiol. ambul., kardiológia
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, FN Milosrdný bratia, kardiológia
neznáma / netýka sa
10
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., kardiológia
neznáma / netýka sa