Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
19. 9. 2012 – 21. 9. 2012
Počet lekárov
4
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - chirurg. odd., chirurgia
neznáma / netýka sa
2
Lučenec, NsP - odd. cievnej chirurgie, chirurgia
neznáma / netýka sa
3
Nitra, FN - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
neznáma / netýka sa
4
Martin, UN - klinika transplant.a cievnej chirurgie, cievna chirurgia
neznáma / netýka sa