Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
15
Počet udalostí
11
Celková suma podpory
7 120 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Topoľníky, PEKIA, s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
166 €
2
Košice, Žz -ŽSsP -. interná ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
2 822 €
3
Lučenec, FALERGO, s.r.o. alergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
2 375 €
4
Ilava, PULMOSPOL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
650 €
5
Dubnica nad Váhom, LEKIA, s.r.o. - klin. imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
300 €
6
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Prešov, Sanera, s.r.o. - neurol.a algeziol.ambul, neurológia
1 udalosť
149 €
8
Nedožery - Brezany, NZZ - pediatria, pediatria
1 udalosť
58 €
9
Trnava, FNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Dubnica nad Váhom, MICHALMED, s.r.o., otorinolaryngológia
1 udalosť
100 €
12
Topoľčany, ANA JJ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Nitra, Špecializovaná nemoc.sv.Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Žilina, MUDr. Seifertová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
500 €
15
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa