Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
160
Počet udalostí
51
Celková suma podpory
1 027 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Košice, Ergomed s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Turčianske Teplice, Rehabilitačno - reumatologické centrum s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Trebišov, Nefro - dialyzačné centrum, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Topoľčany, NZZ - reumat. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Banská Bystrica, NsP FDR, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, FNsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
9
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Martin, MFN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Prešov, BEKY - MED s.r.o - ambul.klin.onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, T4 plus s.r.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Prievidza, Sv.Vincent s.r.o. - onkologické odd., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
14
Galanta, NsP - odd. klin. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, LF UK, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Galanta, BBRAUN Avitum s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Partizánske, Reumacentrum s.r.o. - reum. oddel., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, NMO a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Prešov, FNsP J. A. Reimana - ortoped. odd., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Martin, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Košice, VOÚ a.s. - kl. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Poprad, MUDr.Zuzana Čižmáriková,s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Trnava, Reuma-global s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Kráľovský Chlmec, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Nitra, kardiologická klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Hlohovec, Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o, fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
29
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Dunajská Streda, EGY-MED s.r.o. - interná a endokr.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Martin, MFN - urologická klinika, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Bratislava, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, Urologická klinika LFUK, urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, Slovenská zdravotnícka univerzita, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Prešov, FNsP J. A. Reimana - hematol.oddel., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Zvolen, Gammed s.r.o. - ortopedická amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Lučenec, NsP, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Bratislava, OÚSA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Zvolen, GR-ORTOMED s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Lučenec, OSTEOMED, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Považská Bystrica, NsP - hematol.-transf.odd, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Bojnice, Hematologicko - transf. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Bratislava, Cardioconsult s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Bratislava, NOÚ - kl. onkológ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
46
Svidník, NsP - hematolog. amb., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
47
Prešov, JEK spol.s.r.o. - endokrinol.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Nové Zámky, NTS SR, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Nitra, KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Bratislava, KHaT UNB sv. Cyrila a Metoda, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Žilina, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Trebišov, Reumon s.r.o - reum.ambul., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Bratislava, UNB - hematol. amb., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Košice, FNLP - kl. hematologie a onkohematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
3 udalosti
neznáma / netýka sa
57
Bratislava, LF UK, UNB - V.interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Zvolen, NOVOPHARM, s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Vranov nad Topľou, Fénix s.r.o. - Dialyzačné centrum, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Bardejov, Klimek Ortho s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Martin, MFN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Banská Bystrica, Interná klinika NsP F.D.Roosevelta, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Bratislava, UNB pracovisko Špeciálna geriatrická nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Považská Bystrica, Reumatologická amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Veľký Krtíš, NZZ - interná ambulancia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Rimavská Sobota, NZZ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Košice, VOÚ a.s., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
68
Martin, UNM - l.interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Ľubochňa, NEDÚ, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Bratislava, UNB, SZU a LFUK - kl.hematol.a transfuziológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Bratislava, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Hlohovec, POKO s.r.o. - amb. klin. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Ľubochňa, Národný endokrin.a diabetol.ústav n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Bratislava, K.ORT s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Trebišov, NsP Trebišov a.s. - HTO, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Topoľčany, LERAM s.r.o. - reumatolog. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Bratislava, DFNsP - hematológia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Nové Mesto nad Váhom, NsP - hematol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Prešov, NsP J. A. Reimana - odd. kl. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Trebišov, NsP, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Ružomberok, ÚVN SNP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Bratislava, FNsP L. Dérera - odd.klinic.hematologie, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
84
Bratislava, NZZ - ortop. amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Skalica, NsP, urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
86
Bardejov, REUMAT s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Bratislava, UNB, Nem.sv.Cyrila a Metoda - kl.hematol.a.transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Piešťany, NÚRCH, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Piešťany, NZZ - onkologická kl., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
90
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Lučenec, VšNsP n. o. - hematolog.-transf. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Bratislava, NOÚ - OKHT, klin.klinickej onkol., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Myjava, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Bratislava, Fakultná nemocnica, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
97
Bratislava, Nemoc.Milosrdní Bratia s.r.o. - odd.klin.onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Zvolen, Novapharm s.r.o - Želez.poliklinika, fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Košice, CPPA s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Bratislava, OÚSA s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Prievidza, ORT - OF, spol. s.r.o. - ortop.ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Prešov, NsP J. A. Reimana, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Bojnice, Nefrodialyzačné centrum Logman West a.s., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Košice, FN L. Pasteura IV. Interná klinika, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Košice, UPJŠ LF a UNLP - III. interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Prievidza, NZZ - reumatol. amb., reumatológia
1 udalosť
127 €
109
Ružomberok, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Bratislava, Onkol.ústav sv.Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
112
Poprad, POKO s.r.o. - ambul. klinickej onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Topoľčany, NsP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Hlohovec, Reumat.-rehabil.centrum,spol.s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Hlohovec, Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o., fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
116
Košice, Nefrol. a dialyzačné centrum Fresenius, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
117
Poprad, MUDr.Nadežda Rovderová s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
119
Spišská Nová Ves, NsP - reumatolog. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Spišská Nová Ves, NsP - OVaÚCH, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Prešov, REUMA s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Považská Bystrica, NsP - hematol. ambul., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Košice, NZZ - urologické amb., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Košice, MUDr. Zuzana Semanová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Považská Bystrica, Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Trnava, FNsP - odd. hematológie a trans., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Žiar nad Hronom, Onkológická ambul.MUDr.Sláviková s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Ľubochňa, NEDÚ, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Trenčín, Privátna urologická ambulanicia, s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Šahy, COR, s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
131
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Bratislava, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Martin, ARTHROS s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Bratislava, FNsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Bratislava, I. interná klinika FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Nitra, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Žilina, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Žilina, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Košice - Šaca, VSŽ Nemocnica a.s., reumatológia
2 udalosti
900 €
143
Košice, Program s.r.o. - polikl-KVP - reumatológia, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
144
Bratislava, VERIA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
145
Bratislava, OÚSA - onkologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
146
Košice, UNLP - urolog. kl., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
147
Banská Bystrica, NsP - F.D.R., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
148
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
149
Levice, NsP - hematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
150
Trenčín, NsP - odd. HTO, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
151
Bratislava, OÚSA s.r.o., klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
152
Dolný Kubín, MUDr.Jana Vilčeková, s.r.o. - reum. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
153
Prešov, MEDISPOL s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
154
Trenčín, NZZ, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
155
Námestovo, SOP, s.r.o, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
156
Poprad, NZZ - hemat.ambul., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
157
Trnava, Národná transfúzna služba, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
158
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
159
Žilina, Medcentrum, s.r.o., Poliklinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
160
Bratislava, OÚSA s.r.o., neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa