Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
26
Počet udalostí
18
Celková suma podpory
19 270 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Košice, ŽNsP, neurológia
1 udalosť
2 671 €
2
Bratislava, UNB NK SZU, neurológia
1 udalosť
2 532 €
3
Bratislava, NsP Sv. Cyrila a Metoda - chir. klinika, chirurgia
1 udalosť
2 521 €
4
Bratislava, II. neurol. Kl. LF UK a UNB, neurológia
1 udalosť
2 521 €
5
Nitra, INNER s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
2 521 €
6
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
965 €
7
Dolný Kubín, MEDBAJ - s.r.o., neurológia
1 udalosť
960 €
8
Košice, Ergomed Poliklinika s.r.o., neurológia
1 udalosť
931 €
9
Michalovce, Neurologická ambulancia č.I s.r.o, neurológia
1 udalosť
895 €
10
Šurany, MsPLK - neurolog. ambulancia, neurológia
1 udalosť
867 €
11
Bratislava, UNB - Ružinov - neurol.klinika, neurológia
1 udalosť
867 €
12
Bratislava, Nár.ústav tuberkulózy a resp.chorôb., geriatria
1 udalosť
283 €
13
Vranov nad Topľou, NZZ - reumatolog. amb., reumatológia
1 udalosť
283 €
14
Žilina, Dr.Kuderová Ľubica-Reumatológia s.r.o. - reumatol.amb., reumatológia
1 udalosť
283 €
15
Prievidza, CHIREUM s.r.o., reumatológia
1 udalosť
142 €
16
Trnava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
28 €
17
Banská Bystrica, Neurolog. ambulanica s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Krompachy, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Dubnica nad Váhom, KONZÍLIUM s.r.o.- medicínske centrum - neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Poltár, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Žilina, KK Neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Bratislava, II. neurologická kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Žilina, NEURON-DT s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Spišská Nová Ves, NsP a.s. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda - neurol. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa