Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
26
Počet udalostí
18
Celková suma podpory
19 270 €
 MenoPracovisko ↓Počet udalostíSuma
1
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, Neurolog. ambulanica s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, II. neurologická kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Nár.ústav tuberkulózy a resp.chorôb., geriatria
1 udalosť
283 €
5
Bratislava, UNB - Ružinov - neurol.klinika, neurológia
1 udalosť
867 €
6
Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda - neurol. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, II. neurol. Kl. LF UK a UNB, neurológia
1 udalosť
2 521 €
8
Bratislava, NsP Sv. Cyrila a Metoda - chir. klinika, chirurgia
1 udalosť
2 521 €
9
Bratislava, UNB NK SZU, neurológia
1 udalosť
2 532 €
10
Dolný Kubín, MEDBAJ - s.r.o., neurológia
1 udalosť
960 €
11
Dubnica nad Váhom, KONZÍLIUM s.r.o.- medicínske centrum - neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Košice, ŽNsP, neurológia
1 udalosť
2 671 €
13
Košice, Ergomed Poliklinika s.r.o., neurológia
1 udalosť
931 €
14
Krompachy, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Michalovce, Neurologická ambulancia č.I s.r.o, neurológia
1 udalosť
895 €
16
Nitra, INNER s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
2 521 €
17
Poltár, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Prievidza, CHIREUM s.r.o., reumatológia
1 udalosť
142 €
19
Spišská Nová Ves, NsP a.s. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Šurany, MsPLK - neurolog. ambulancia, neurológia
1 udalosť
867 €
21
Trnava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
28 €
22
Vranov nad Topľou, NZZ - reumatolog. amb., reumatológia
1 udalosť
283 €
23
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
965 €
24
Žilina, KK Neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Žilina, NEURON-DT s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Žilina, Dr.Kuderová Ľubica-Reumatológia s.r.o. - reumatol.amb., reumatológia
1 udalosť
283 €