Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
50
Počet udalostí
12
Celková suma podpory
1 240 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Komárno, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Košice, Žz -ŽSsP -. interná ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
60 €
3
Sobrance, NABIA s.r.o - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Martin, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Liptovský Mikuláš, IN-DIA s.r.o. - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Považská Bystrica, NeuroMedica s.r.o. - Neštátna neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Považská Bystrica, MUDr. Margita Kiripolská s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Žilina, Neuroprax s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Skalica, NEUROMEDIC s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Komárno, Forlife n.o. VšN - neurol.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Zvolen, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Banská Bystrica, NsP Roosevelta, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, Dekanát LF UK, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, I. interná klinika UNB, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Stará Ľubovňa, Ľubovnianska nemocnica n.o., gastroenterológia
1 udalosť
10 €
19
Hlohovec, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
500 €
20
Hnúšťa, NZZ - diabetológia a vnút. lek., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Košice, INCO s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
70 €
22
Nitra, NZZ, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Kremnica, NEUROLOCUS s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Spišská Nová Ves, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, FNsP - II. int. klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, MIRAM s.r.o. - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Šaľa, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Trnava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
230 €
30
Púchov, MBH neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Senica, Poliklinika n.o. - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Zvolen, NOVOPHARM s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, ŽSR ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Komárno, DIA-LIFE s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Bytča, DIab-Int, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Želiezovce, ENDOSERVIS - MAC,s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
370 €
37
Bratislava, NÚTaRCH, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Lehnice, VITALITA n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Lučenec, NsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Snina, Mellitus s.r.o. - inter. odd. + diabetol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Hlohovec, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Krupina, NZZ NeuroMed JS s.r.o., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
43
Košice, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Nové Zámky, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Nové Zámky, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Stropkov, NZZ - neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Prešov, INTERDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Humenné, Privátna diabetologická ambulancia, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Košice, VESELÁ s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Michalovce, DIALIP s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa