Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
292
Počet udalostí
46
Celková suma podpory
695 €
 MenoPracoviskoPočet udalostí ↑Suma
1
Banská Bystrica, NZZ - Alergolog.-imunolog.amb., klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
258 €
2
Dunajská Streda, CORALL DS s.r.o, pediatria
4 udalosti
240 €
3
Prievidza, IB PINUS s.r.o. - imunologická alrgol.amb., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
3 €
4
Žilina, MUDr. Seifertová s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
120 €
5
Poprad, ZDRAVOSED, s.r.o, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
18 €
7
Jesenské, NZZ MUDr. Zlatica Hasarová, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Trnava, Kl. imunolog. a alergológia, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
3 €
9
Sládkovičovo, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Trebišov, NZZ - všeob. lek., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
11
Trenčín, NZZ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
12
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samaria s.r.o., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
13
Žilina, NZZ, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
14
Martin, MED-CENTRUM s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
15
Pezinok, AS - Doctor s.r.o, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, Zdravotné stredisko s.r.o., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
17
Nitra, InterStrom, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, ESCULAP-F s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Bystrá, SVEJAN v.o.s, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Čadca, NsP - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Nová Bystrica, KOFIRE s.r.o. - amb. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Malacky, Gastroenterologická amb.MUDr.P.Hegyi s.r.o, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Žilina, ŽILPO s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Zvolen, MUDr. Cvejkuš-MUDr. Cvejkušová, s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Prievidza, Akumed s.r.o. - ambul.všeob.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Nitra, VK Gynam s.r.o. - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Vranov nad Topľou, Kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, NÚSCH - odd.kardiológie a angiológie, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Turčianske Teplice, Slovenské liečebné kúpele a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Košice, Pavlov amb., s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
50 €
31
Martin, PIGEA s.r.o. - amb.gastroenter. a interná, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Štrba, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Spišská Nová Ves, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Považská Bystrica, KMEŤKO s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Trnava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Lučenec, NZZ- gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Číčov, Medicína Číčov, s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Topoľčany, BEA MED s.r.o, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Dunajská Streda, ALLOSERGON, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Michalovce, ORT-MED s.r.o. - ortop.ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Žilina, MUDr.Marcela Tamborská , s.r.o. - Amb. PLD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, Nemocnica sv. C a M - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Levice, Gynekológia NINO s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Košice, NZZ - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Handlová, NZZ - TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Bratislava, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Poprad, ANAED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Nitra, FN, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Nové Zámky, MUDr.Dagmar Machova Meda s.r.o - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Piešťany, BENIMED s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Nové Zámky, MedKol s.r.o. - amb. kl. imun. alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Žiar nad Hronom, MUDr.Šušková Darina, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Nitra, Hal - MED s.r.o - amb. lekárskej imunológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Kráľovský Chlmec, NsP - interné odd., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Bratislava, NZZ - ambul. všeob. lekára, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Prešov, Wesper s r.o. Košice, polikl.Sekčov, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Bratislava, Synekus s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Galanta, Imunoalergic s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Šaľa, CZS, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Bratislava, SÚSCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Šaľa, Medik centrum Šala s.r.o. - amb. prakt. lek. PD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Trnava, NZZ - amb. klinickej imunológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Michalovce, Medfiz s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Banská Bystrica, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Martin, Martinské centrum imunologie, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Šaľa, Pollens s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Sučany, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Žilina, Ambulancia prakt. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Žilina, NsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Prievidza, GERIATRIA s.r.o., geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Topoľčany, Imuno - Alergo N+N, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Dolný Kubín, Gastroenterologická amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Humenné, Interná gastroenterolog.amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Michalovce, NsP Š. Kukuru a.s., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Lučenec, VšNsP - reumatol.ambul., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Zlaté Moravce, BONA MEDIC, s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Bratislava, Medisoll s.r.o - amb. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Banská Bystrica, ImunoProfit s.r.o. - alergol.-imunolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Zvolen, Imunológia-Alergológia VK, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Veľký Krtíš, MEDIKUM, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Turčianske Teplice, GYNTUR s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Poprad, MUDr.Nadežda Rovderová s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Hlohovec, PEDIAS , s.r.o, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Svidník, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Bratislava, Vades, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Bratislava, PROFEM, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Poprad, MUDr.Mária Dideková s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Trstená, MUDr. Olexová Oľga - AKIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Čachtice, SALUBER SK, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Piešťany, NSP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Nitra, Medicínske centrum ProCare - urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Banská Bystrica, Diabene s.r.o. - Interná a diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Bratislava, NZZ - ortop. amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Michalovce, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Kapušany, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Považská Bystrica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Žiar nad Hronom, MUDr.Šuška Jozef, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Bratislava, PRO SANUS a.s., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Bardejov, Gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Košice, FAIRA - psych.a sexuolog.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Dubnica nad Váhom, MCM Gynped s.r.o. - gynekol. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Bardejov, Donatius s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Považská Bystrica, NZZ - interná a diabetolog. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Hanušovce nad Topľou, Všeobecná amb. pre dospelých MEDTIM s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Bratislava, LFUK - II. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Šaštín - Stráže, SIMAMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Košice, Gynlife s.r.o. - gynek.ambul., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Prešov, NZZ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Bratislava, NZZ - gastroenterolog. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Bardejov, MEDIFIL, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Čadca, NsP, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Mošovce, Vladár s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Košice, UNLP - odd. laboratórnej medicíny, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Prievidza, MUDr.Eva Bittarovská s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Košice, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Martin, MT-MENS s.r.o. - ambul.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Spišská Nová Ves, NZZ - Urologická ambulancia, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Bratislava, GPN s.r.o. - gyn. ambulancia, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Bratislava, IMUNO & ALERGOmed s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Žiar nad Hronom, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Piešťany, MUDr.Peter Kubranský, s.r.o.- gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Košice, Andrologia s.r.o. - urolog. a sexuologická ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Bratislava, VERIA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Bratislava, NMO - psychiatr. odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Čadca, PAVLIČKOVCI s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Piešťany, DIGESTMED s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Martin, Martinské centrum imunológie s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Bratislava, Kapmed s.r.o. - amb.všeob.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Piešťany, NZZ - kl. imun. a alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Prievidza, MEDINTERNA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Bratislava, NZZ - amb. prakt. lekára pre dosp., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Rožňava, UROLÓGIA RR s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Hlohovec, ULMUS s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Turzovka, Gynmedik s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Trenčianske Teplice, K+K MEDIC, s.r.o.., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Šaľa, H-SAMI s.r.o. - NZZ - ortopedická amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Bratislava, DEM - MED s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Galanta, NZZ - imunoalergická ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
144
Pezinok, PRE AMBULA s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
145
Košice, TRIGYN-L s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
146
Zlaté Moravce, MEDVAL, s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
147
Lučenec, MOLUMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
148
Bratislava, Nemocnica sv. Michala, a.s., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
149
Nové Zámky, NZZ - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
150
Rimavská Sobota, DRAHOMED, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
151
Poprad, Alergoimuno, s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
152
Považská Bystrica, NZZ - vnútorné lek. a kardiológia, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
153
Bratislava, Euromedix a.s., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
154
Košice, UNLP - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
155
Levice, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
156
Stará Ľubovňa, Imunoalergologická ambulancia s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
157
Liptovský Mikuláš, Gastroenterol.amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
158
Trenčín, D. A. A. s.r.o. - detská alergolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
159
Bojnice, IMUNO GASTRO TOP s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
160
Šaštín - Stráže, SIMAMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
161
Žilina, Gynekologická ambulancia MUDr. Richard Láni, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
162
Revúca, AJ - DA s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
163
Bratislava, MV Praktik, s.r.o. - PLPD, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
164
Vranov nad Topľou, NZZ - interná a endokrinologická ambulancia, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
165
Novoť, NZZ - APLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
166
Spišská Nová Ves, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
167
Komárno, ARS-MED s.r.o. - amb. všeob. lekárstva, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
168
Levice, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
169
Bratislava, NÚTaRCH, gerontopsychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
170
Lučenec, OSTEOMED, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
171
Prešov, Analyticko diagnostické laboratórium s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
172
Prešov, FNsP J. A Reimana - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
173
Nové Zámky, MUDr.Julius Muránsky s.r.o - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
174
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samariia s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
175
Bratislava, SÚSCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
176
Bošany, DAGIVIT s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
177
Bratislava, III. gyn. pôr. kl. LFUK, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
178
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
179
Topoľčany, NZZ - reumat. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
180
Martin, Inter-Kardio s.r.o. - Internista - kardiológ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
181
Košice, EK-GYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
182
Lučenec, Amb. PLD - MUDR.H.Zdechovanová,s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
183
Zvolen, NOVOPHARM, s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
184
Kysucké Nové Mesto, VITAMEDIC s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
185
Nové Zámky, NZZ - ambul. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
186
Bánovce nad Bebravou, Osteodent s.r.o - Reumatolog. interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
187
Žilina, NsP - interné odd. A, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
188
Žilina, ORTO-PRIV s.r.o. - ortopédicka ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
189
Prešov, Janina s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
190
Dunajská Streda, HERCON s.r.o - ambul.prakt.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
191
Galanta, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
192
Bratislava, I. interná klinika SZÚ, Nemocnica akad. Dérera
1 udalosť
neznáma / netýka sa
193
Palárikovo, Homeozdrav s.r.o - ambul.všeobec.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
194
Komárno, NZZ - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
195
Kežmarok, MUDr.Magda Imrichová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
196
Zlaté Moravce, MEDVAL, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
197
Trebišov, Amb. lekárskej imunologie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
198
Trnava, NZZ - gastroenter. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
199
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
200
Trebišov, THERAPY, s.r.o., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
201
Nové Zámky, Ecclesia s.r.o, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
202
Partizánske, NZZ - gyn.-pôrod. odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
203
Nitrianske Rudno, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
204
Košice, NZZ - imuno-alerg. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
205
Košice, Reagomed s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
206
Šaľa, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
207
Prešov, GASTRO I s.r.o. - gastroenterológia, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
208
Prešov, ADLA s.r.o. - amb. kl. imunoalerg. pre deti a dorast, pediatrická imunológia a alergiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
209
Bratislava, NMO, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
210
Dubnica nad Váhom, MEDIHOL TT s.r.o - závodná poliklinika, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
211
Klátova Nová Ves, Amb. prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
212
Michalovce, IMUDO s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
213
Trebišov, NsP, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
214
Nové Zámky, JANAGYN s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
215
Košice, ŽNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
216
Sobrance, NZZ urologická ambulacia, VIC - MED s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
217
Michal na Ostrove, NZZ - gyn. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
218
Kežmarok, NZZ - REKA Kežmarok s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
219
Nové Mesto nad Váhom, INFRAM, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
220
Nováky, NZZ - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
221
Nové Zámky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
222
Malacky, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
223
Bratislava, Lukomed s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
224
Bratislava, FNsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
225
Nové Zámky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
226
Žiar nad Hronom, ProCare, a.s., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
227
Žilina, NsP, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
228
Košice - Šaca, VSŽ Nemocnica a.s., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
229
Veľký Krtíš, NZZ - amb.int..lekára a geriatrie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
230
Žilina, NsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
231
Sučany, I.T.-Gynekológia s.r.o - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
232
Pezinok, PNPP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
233
Lučenec, Imunospol.s.r.o - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
234
Nová Dubnica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
235
Prešov, EMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
236
Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada-Zobor, n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
237
Lučenec, NsP - interné odd., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
238
Nitra, KM Management s.r.o. - gastroent. a hepat.centr., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
239
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
240
Martin, Zdravie s.r.o.,Teplický fang s.r.o.,Poliklinika, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
241
Košice, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
242
Rimavská Sobota, VšN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
243
Martin, NZZ - amb.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
244
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
245
Nitra, DENTER, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
246
Nové Zámky, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
247
Turčianske Teplice, MUDr. Stanislava Daruľová s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
248
Banská Bystrica, NZZ - interné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
249
Nitra, FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
250
Michalovce, OZS Stráňany, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
251
Žiar nad Hronom, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
252
Dunajská Streda, EGY-MED s.r.o. - interná a endokr.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
253
Svätý Peter, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
254
Košice, MAMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
255
Košice, A.L.MED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
256
Nitra, Med. Centrum s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
257
Bratislava, NÚSCH a.s. - odd. kardiológie a angiológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
258
Kežmarok, Psychiatria Tatry - Spiš s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
259
Rožňava, NZZ - ambul. všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
260
Trhovište, Územné zdrav. stredisko, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
261
Košice, MEDMARU, s.r.o. - Ambulancia prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
262
Veľký Krtíš, MUDr. Bulík, s.r.o. - ortopédia, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
263
Žiar nad Hronom, ZSNP Zdravot. služby s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
264
Krompachy, KOGYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
265
Partizánske, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
266
Košice, MUDr. Danica Telepková s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
267
Bardejov, Medivo s.r.o. - ambulancia pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
268
Šurany, MsPK - ORL odd., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
269
Lučenec, ALERGOMEA s.r.o - amb.detskéj imunol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
3 €
270
Banská Bystrica, Ambulancia PLPD, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
271
Košice, FNLP - I. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
272
Vranov nad Topľou, Gastroenterolog. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
273
Bratislava, Pilumed s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
274
Žilina, MUDr. Jana Popluhárová s.r.o, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
275
Košice, NZZ - psych.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
276
Nové Zámky, NZZ - ortop. amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
277
Košice, MEDIKOL s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
278
Poprad, AMB - AŠ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
279
Dunajská Streda, IKA-MED s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
280
Kežmarok, GEA KK, s.r.o. - gastroenterol. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
281
Trenčín, NEOGYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
282
Považská Bystrica, Imono - alergol. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
283
Spišská Nová Ves, Gymamb,s.r.o. - gyn. - mamolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
284
Raslavice, Ambulancia PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
285
Banská Bystrica, Timaler s.r.o. - imuno.alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
286
Stropkov, ADOMEZA s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
287
Pezinok, A SANTÉ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
288
Banská Bystrica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
289
Bratislava, UNB - urologicko-androlog.ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
290
Spišská Nová Ves, GULAMEDIC, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
291
Martin, Klinika detí a dorastu UNM, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
292
Liptovský Mikuláš, MUDr. Mária Filková,s.r.o. - reumatologická amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa