Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
292
Počet udalostí
46
Celková suma podpory
695 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Banská Bystrica, NZZ - Alergolog.-imunolog.amb., klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
258 €
2
Dunajská Streda, CORALL DS s.r.o, pediatria
4 udalosti
240 €
3
Žilina, MUDr. Seifertová s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
120 €
4
Košice, Pavlov amb., s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
50 €
5
Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
18 €
6
Lučenec, ALERGOMEA s.r.o - amb.detskéj imunol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
3 €
7
Prievidza, IB PINUS s.r.o. - imunologická alrgol.amb., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
3 €
8
Trnava, Kl. imunolog. a alergológia, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
3 €
9
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Nitra, DENTER, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Nové Zámky, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Turčianske Teplice, MUDr. Stanislava Daruľová s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Banská Bystrica, NZZ - interné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Nitra, FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Michalovce, OZS Stráňany, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Žiar nad Hronom, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Dunajská Streda, EGY-MED s.r.o. - interná a endokr.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Svätý Peter, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Košice, MAMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Košice, A.L.MED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Nitra, KM Management s.r.o. - gastroent. a hepat.centr., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Martin, Zdravie s.r.o.,Teplický fang s.r.o.,Poliklinika, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Košice, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Rimavská Sobota, VšN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Martin, NZZ - amb.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Veľký Krtíš, MUDr. Bulík, s.r.o. - ortopédia, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Žiar nad Hronom, ZSNP Zdravot. služby s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Krompachy, KOGYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Partizánske, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Košice, MUDr. Danica Telepková s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Bardejov, Medivo s.r.o. - ambulancia pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Šurany, MsPK - ORL odd., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Banská Bystrica, Ambulancia PLPD, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Košice, FNLP - I. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Vranov nad Topľou, Gastroenterolog. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Bratislava, Pilumed s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Nitra, Med. Centrum s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, NÚSCH a.s. - odd. kardiológie a angiológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Kežmarok, Psychiatria Tatry - Spiš s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Rožňava, NZZ - ambul. všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Trhovište, Územné zdrav. stredisko, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Košice, MEDMARU, s.r.o. - Ambulancia prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Dunajská Streda, IKA-MED s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Kežmarok, GEA KK, s.r.o. - gastroenterol. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Trenčín, NEOGYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Považská Bystrica, Imono - alergol. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Spišská Nová Ves, Gymamb,s.r.o. - gyn. - mamolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Raslavice, Ambulancia PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Banská Bystrica, Timaler s.r.o. - imuno.alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Stropkov, ADOMEZA s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Pezinok, A SANTÉ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Banská Bystrica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, UNB - urologicko-androlog.ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Spišská Nová Ves, GULAMEDIC, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Martin, Klinika detí a dorastu UNM, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Liptovský Mikuláš, MUDr. Mária Filková,s.r.o. - reumatologická amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Žilina, MUDr. Jana Popluhárová s.r.o, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Košice, NZZ - psych.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Nové Zámky, NZZ - ortop. amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Košice, MEDIKOL s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Poprad, AMB - AŠ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Nová Bystrica, KOFIRE s.r.o. - amb. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Malacky, Gastroenterologická amb.MUDr.P.Hegyi s.r.o, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Žilina, ŽILPO s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Zvolen, MUDr. Cvejkuš-MUDr. Cvejkušová, s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Prievidza, Akumed s.r.o. - ambul.všeob.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Nitra, VK Gynam s.r.o. - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Vranov nad Topľou, Kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Bratislava, NÚSCH - odd.kardiológie a angiológie, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Turčianske Teplice, Slovenské liečebné kúpele a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Martin, PIGEA s.r.o. - amb.gastroenter. a interná, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Štrba, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Spišská Nová Ves, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Nitra, InterStrom, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Bratislava, ESCULAP-F s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Bystrá, SVEJAN v.o.s, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Čadca, NsP - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Číčov, Medicína Číčov, s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Topoľčany, BEA MED s.r.o, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Dunajská Streda, ALLOSERGON, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Michalovce, ORT-MED s.r.o. - ortop.ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Žilina, MUDr.Marcela Tamborská , s.r.o. - Amb. PLD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Bratislava, Nemocnica sv. C a M - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Levice, Gynekológia NINO s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Košice, NZZ - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Handlová, NZZ - TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Bratislava, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Poprad, ANAED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Nitra, FN, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Nové Zámky, MUDr.Dagmar Machova Meda s.r.o - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Považská Bystrica, KMEŤKO s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Trnava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Lučenec, NZZ- gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Nitra, Hal - MED s.r.o - amb. lekárskej imunológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Kráľovský Chlmec, NsP - interné odd., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Bratislava, NZZ - ambul. všeob. lekára, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Prešov, Wesper s r.o. Košice, polikl.Sekčov, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Bratislava, Synekus s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Poprad, ZDRAVOSED, s.r.o, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
102
Galanta, Imunoalergic s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Šaľa, CZS, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Bratislava, SÚSCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Šaľa, Medik centrum Šala s.r.o. - amb. prakt. lek. PD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Trnava, NZZ - amb. klinickej imunológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Michalovce, Medfiz s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Piešťany, BENIMED s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Nové Zámky, MedKol s.r.o. - amb. kl. imun. alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Žiar nad Hronom, MUDr.Šušková Darina, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Žilina, Ambulancia prakt. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Jesenské, NZZ MUDr. Zlatica Hasarová, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
115
Žilina, NsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Prievidza, GERIATRIA s.r.o., geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Topoľčany, Imuno - Alergo N+N, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Dolný Kubín, Gastroenterologická amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Humenné, Interná gastroenterolog.amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Michalovce, NsP Š. Kukuru a.s., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Lučenec, VšNsP - reumatol.ambul., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Zlaté Moravce, BONA MEDIC, s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Bratislava, Medisoll s.r.o - amb. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Sládkovičovo, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
125
Banská Bystrica, ImunoProfit s.r.o. - alergol.-imunolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Banská Bystrica, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Martin, Martinské centrum imunologie, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Šaľa, Pollens s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Sučany, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Hlohovec, PEDIAS , s.r.o, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Svidník, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Bratislava, Vades, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Bratislava, PROFEM, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Poprad, MUDr.Mária Dideková s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Trstená, MUDr. Olexová Oľga - AKIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Trebišov, NZZ - všeob. lek., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
138
Čachtice, SALUBER SK, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Piešťany, NSP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Nitra, Medicínske centrum ProCare - urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Banská Bystrica, Diabene s.r.o. - Interná a diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Bratislava, NZZ - ortop. amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Zvolen, Imunológia-Alergológia VK, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
144
Veľký Krtíš, MEDIKUM, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
145
Turčianske Teplice, GYNTUR s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
146
Poprad, MUDr.Nadežda Rovderová s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
147
Bratislava, PRO SANUS a.s., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
148
Bardejov, Gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
149
Košice, FAIRA - psych.a sexuolog.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
150
Dubnica nad Váhom, MCM Gynped s.r.o. - gynekol. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
151
Bardejov, Donatius s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
152
Považská Bystrica, NZZ - interná a diabetolog. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
153
Hanušovce nad Topľou, Všeobecná amb. pre dospelých MEDTIM s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
154
Bratislava, LFUK - II. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
155
Šaštín - Stráže, SIMAMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
156
Košice, Gynlife s.r.o. - gynek.ambul., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
157
Prešov, NZZ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
158
Bratislava, NZZ - gastroenterolog. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
159
Trenčín, NZZ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
160
Bardejov, MEDIFIL, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
161
Čadca, NsP, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
162
Michalovce, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
163
Kapušany, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
164
Považská Bystrica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
165
Žiar nad Hronom, MUDr.Šuška Jozef, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
166
Martin, MT-MENS s.r.o. - ambul.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
167
Spišská Nová Ves, NZZ - Urologická ambulancia, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
168
Bratislava, GPN s.r.o. - gyn. ambulancia, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
169
Bratislava, IMUNO & ALERGOmed s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
170
Žiar nad Hronom, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
171
Piešťany, MUDr.Peter Kubranský, s.r.o.- gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
172
Košice, Andrologia s.r.o. - urolog. a sexuologická ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
173
Bratislava, VERIA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
174
Bratislava, NMO - psychiatr. odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
175
Čadca, PAVLIČKOVCI s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
176
Piešťany, DIGESTMED s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
177
Martin, Martinské centrum imunológie s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
178
Bratislava, Kapmed s.r.o. - amb.všeob.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
179
Piešťany, NZZ - kl. imun. a alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
180
Mošovce, Vladár s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
181
Košice, UNLP - odd. laboratórnej medicíny, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
182
Prievidza, MUDr.Eva Bittarovská s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
183
Košice, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
184
Hlohovec, ULMUS s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
185
Turzovka, Gynmedik s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
186
Trenčianske Teplice, K+K MEDIC, s.r.o.., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
187
Šaľa, H-SAMI s.r.o. - NZZ - ortopedická amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
188
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samaria s.r.o., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
189
Bratislava, DEM - MED s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
190
Galanta, NZZ - imunoalergická ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
191
Pezinok, PRE AMBULA s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
192
Košice, TRIGYN-L s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
193
Zlaté Moravce, MEDVAL, s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
194
Lučenec, MOLUMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
195
Bratislava, Nemocnica sv. Michala, a.s., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
196
Nové Zámky, NZZ - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
197
Žilina, NZZ, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
198
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
199
Prievidza, MEDINTERNA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
200
Bratislava, NZZ - amb. prakt. lekára pre dosp., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
201
Rožňava, UROLÓGIA RR s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
202
Bratislava, Euromedix a.s., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
203
Pezinok, AS - Doctor s.r.o, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
204
Košice, UNLP - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
205
Levice, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
206
Stará Ľubovňa, Imunoalergologická ambulancia s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
207
Liptovský Mikuláš, Gastroenterol.amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
208
Trenčín, D. A. A. s.r.o. - detská alergolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
209
Bojnice, IMUNO GASTRO TOP s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
210
Šaštín - Stráže, SIMAMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
211
Žilina, Gynekologická ambulancia MUDr. Richard Láni, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
212
Revúca, AJ - DA s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
213
Bratislava, MV Praktik, s.r.o. - PLPD, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
214
Vranov nad Topľou, NZZ - interná a endokrinologická ambulancia, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
215
Novoť, NZZ - APLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
216
Rimavská Sobota, DRAHOMED, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
217
Poprad, Alergoimuno, s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
218
Považská Bystrica, NZZ - vnútorné lek. a kardiológia, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
219
Martin, MED-CENTRUM s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
220
Bratislava, Zdravotné stredisko s.r.o., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
221
Lučenec, OSTEOMED, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
222
Prešov, Analyticko diagnostické laboratórium s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
223
Prešov, FNsP J. A Reimana - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
224
Nové Zámky, MUDr.Julius Muránsky s.r.o - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
225
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samariia s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
226
Bratislava, SÚSCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
227
Bošany, DAGIVIT s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
228
Bratislava, III. gyn. pôr. kl. LFUK, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
229
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
230
Topoľčany, NZZ - reumat. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
231
Martin, Inter-Kardio s.r.o. - Internista - kardiológ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
232
Košice, EK-GYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
233
Lučenec, Amb. PLD - MUDR.H.Zdechovanová,s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
234
Spišská Nová Ves, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
235
Komárno, ARS-MED s.r.o. - amb. všeob. lekárstva, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
236
Levice, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
237
Bratislava, NÚTaRCH, gerontopsychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
238
Žilina, NsP - interné odd. A, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
239
Žilina, ORTO-PRIV s.r.o. - ortopédicka ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
240
Prešov, Janina s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
241
Dunajská Streda, HERCON s.r.o - ambul.prakt.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
242
Galanta, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
243
Bratislava, I. interná klinika SZÚ, Nemocnica akad. Dérera
1 udalosť
neznáma / netýka sa
244
Palárikovo, Homeozdrav s.r.o - ambul.všeobec.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
245
Komárno, NZZ - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
246
Kežmarok, MUDr.Magda Imrichová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
247
Zlaté Moravce, MEDVAL, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
248
Trebišov, Amb. lekárskej imunologie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
249
Trnava, NZZ - gastroenter. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
250
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
251
Trebišov, THERAPY, s.r.o., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
252
Zvolen, NOVOPHARM, s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
253
Kysucké Nové Mesto, VITAMEDIC s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
254
Nové Zámky, NZZ - ambul. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
255
Bánovce nad Bebravou, Osteodent s.r.o - Reumatolog. interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
256
Šaľa, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
257
Prešov, GASTRO I s.r.o. - gastroenterológia, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
258
Prešov, ADLA s.r.o. - amb. kl. imunoalerg. pre deti a dorast, pediatrická imunológia a alergiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
259
Bratislava, NMO, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
260
Dubnica nad Váhom, MEDIHOL TT s.r.o - závodná poliklinika, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
261
Klátova Nová Ves, Amb. prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
262
Michalovce, IMUDO s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
263
Trebišov, NsP, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
264
Nové Zámky, JANAGYN s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
265
Košice, ŽNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
266
Sobrance, NZZ urologická ambulacia, VIC - MED s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
267
Michal na Ostrove, NZZ - gyn. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
268
Kežmarok, NZZ - REKA Kežmarok s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
269
Nové Zámky, Ecclesia s.r.o, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
270
Partizánske, NZZ - gyn.-pôrod. odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
271
Nitrianske Rudno, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
272
Košice, NZZ - imuno-alerg. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
273
Košice, Reagomed s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
274
Bratislava, FNsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
275
Nové Zámky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
276
Žiar nad Hronom, ProCare, a.s., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
277
Žilina, NsP, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
278
Košice - Šaca, VSŽ Nemocnica a.s., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
279
Veľký Krtíš, NZZ - amb.int..lekára a geriatrie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
280
Žilina, NsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
281
Sučany, I.T.-Gynekológia s.r.o - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
282
Pezinok, PNPP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
283
Lučenec, Imunospol.s.r.o - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
284
Nová Dubnica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
285
Prešov, EMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
286
Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada-Zobor, n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
287
Lučenec, NsP - interné odd., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
288
Nové Mesto nad Váhom, INFRAM, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
289
Nováky, NZZ - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
290
Nové Zámky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
291
Malacky, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
292
Bratislava, Lukomed s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa