Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
8. 6. 2012 – 12. 6. 2012
Počet lekárov
27
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Bošany, DAGIVIT s.r.o., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Žilina, MUDr.Marcela Tamborská , s.r.o. - Amb. PLD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Žiar nad Hronom, MUDr.Šušková Darina, s.r.o., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Žiar nad Hronom, MUDr.Šuška Jozef, s.r.o., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Pezinok, AS - Doctor s.r.o, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Košice, MEDMARU, s.r.o. - Ambulancia prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
7
Košice, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
8
Novoť, NZZ - APLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, Nemocnica sv. Michala, a.s., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
10
Pezinok, A SANTÉ s.r.o., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, NZZ - ambul. všeob. lekára, neurológia
neznáma / netýka sa
12
Kapušany, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
13
Žilina, NZZ, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
14
Košice, A.L.MED s.r.o., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, Medisoll s.r.o - amb. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, Zdravotné stredisko s.r.o., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
17
Sládkovičovo, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
18
Trebišov, NZZ - všeob. lek., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
19
Raslavice, Ambulancia PLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
20
Dubnica nad Váhom, MEDIHOL TT s.r.o - závodná poliklinika, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
21
Partizánske, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
22
Michalovce, ORT-MED s.r.o. - ortop.ambul., ortopédia
neznáma / netýka sa
23
Jesenské, NZZ MUDr. Zlatica Hasarová, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
24
Trhovište, Územné zdrav. stredisko, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
25
Poprad, ANAED s.r.o, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
26
Stropkov, ADOMEZA s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
27
Nová Dubnica, NZZ, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa