Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
292
Počet udalostí
46
Celková suma podpory
695 €
 Udalosť ↑Počet lekárovSuma
1
2 lekári
neznáma / netýka sa
2
4 lekári
neznáma / netýka sa
3
9 lekárov
neznáma / netýka sa
4
11 lekárov
neznáma / netýka sa
5
11 lekárov
neznáma / netýka sa
6
1 lekár
neznáma / netýka sa
7
6 lekárov
neznáma / netýka sa
8
8 lekárov
neznáma / netýka sa
9
34 lekárov
neznáma / netýka sa
10
1 lekár
neznáma / netýka sa
11
5 lekárov
neznáma / netýka sa
12
13 lekárov
neznáma / netýka sa
13
1 lekár
243 €
14
prednáška v Martine. (neznámy dátum)
1 lekár
120 €
15
prednáška na kongrese. (neznámy dátum)
1 lekár
3 €
16
pracovné stretnutie. (neznámy dátum)
1 lekár
5 €
17
pracovné stretnutie. (neznámy dátum)
1 lekár
5 €
18
Pracovné stretnutie. (neznámy dátum)
1 lekár
18 €
19
1 lekár
3 €
20
1 lekár
3 €
21
Odborný seminár (máj 2012)
27 lekárov
neznáma / netýka sa
22
neuvedené (neznámy dátum)
1 lekár
50 €
23
3 lekári
neznáma / netýka sa
24
kongres. (neznámy dátum)
1 lekár
120 €
25
kongres KIA v Liberci. (neznámy dátum)
1 lekár
neznáma / netýka sa
26
ICHB 2012 (feb. 2012)
3 lekári
neznáma / netýka sa
27
ESC Congres 2012 (júl 2012)
1 lekár
neznáma / netýka sa
28
2 lekári
neznáma / netýka sa
29
13 lekárov
neznáma / netýka sa
30
DVP (neznámy dátum)
1 lekár
120 €
31
dohoda o vykonaní práce. (neznámy dátum)
1 lekár
3 €
32
dohoda o vykonaní práce (neznámy dátum)
1 lekár
2 €
33
28 lekárov
neznáma / netýka sa
34
14 lekárov
neznáma / netýka sa
35
Cardionale 2012 (sep. 2012)
4 lekári
neznáma / netýka sa
36
9 lekárov
neznáma / netýka sa
37
2 lekári
neznáma / netýka sa
38
6 lekárov
neznáma / netýka sa
39
5 lekárov
neznáma / netýka sa
40
1 lekár
neznáma / netýka sa
41
2nd CENESYS (okt. 2012)
8 lekárov
neznáma / netýka sa
42
26 lekárov
neznáma / netýka sa
43
12 lekárov
neznáma / netýka sa
44
21 lekárov
neznáma / netýka sa
45
1 lekár
neznáma / netýka sa
46
8 lekárov
neznáma / netýka sa