Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
21. 4. 2012 – 24. 4. 2012
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa