Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
20. 3. 2012 – 24. 3. 2012
Počet lekárov
21
Celková suma podpory
neznáma
 MenoPracovisko ↓Suma
1
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, gastroenterológia
neznáma / netýka sa
2
Bardejov, Gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NZZ - gastroenterolog. amb., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
4
Dolný Kubín, Gastroenterologická amb., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
5
Humenné, Interná gastroenterolog.amb., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
6
Kežmarok, GEA KK, s.r.o. - gastroenterol. amb., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
7
Košice, FNLP - I. interná kl., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
8
Košice - Šaca, VSŽ Nemocnica a.s., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
9
Liptovský Mikuláš, Gastroenterol.amb., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
10
Lučenec, NsP - interné odd., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
11
Malacky, Gastroenterologická amb.MUDr.P.Hegyi s.r.o, gastroenterológia
neznáma / netýka sa
12
Martin, PIGEA s.r.o. - amb.gastroenter. a interná, gastroenterológia
neznáma / netýka sa
13
Piešťany, DIGESTMED s.r.o., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
14
Prešov, Wesper s r.o. Košice, polikl.Sekčov, gastroenterológia
neznáma / netýka sa
15
Prešov, FNsP J. A Reimana - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
16
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samaria s.r.o., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
17
Svidník, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu n.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
18
Trebišov, NsP, gastroenterológia
neznáma / netýka sa
19
Trnava, NZZ - gastroenter. amb., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
20
Veľký Krtíš, MEDIKUM, s.r.o., všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
21
Vranov nad Topľou, Gastroenterolog. amb., gastroenterológia
neznáma / netýka sa