Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
10. 10. 2012 – 13. 10. 2012
Počet lekárov
26
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Trnava, Kl. imunolog. a alergológia, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
2
Košice, MAMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
3
Prievidza, IB PINUS s.r.o. - imunologická alrgol.amb., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
4
Nové Zámky, Ecclesia s.r.o, otorinolaryngológia
neznáma / netýka sa
5
Šaľa, Pollens s.r.o, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
6
Trebišov, Amb. lekárskej imunologie, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
7
Bojnice, IMUNO GASTRO TOP s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
8
Nitra, Hal - MED s.r.o - amb. lekárskej imunológie, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
9
Žilina, NsP, pediatria
neznáma / netýka sa
10
Handlová, NZZ - TaPCH, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
11
Nové Zámky, MedKol s.r.o. - amb. kl. imun. alerg., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
12
Dunajská Streda, CORALL DS s.r.o, pediatria
neznáma / netýka sa
13
Komárno, NZZ - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
14
Trebišov, THERAPY, s.r.o., pediatria
neznáma / netýka sa
15
Prešov, ADLA s.r.o. - amb. kl. imunoalerg. pre deti a dorast, pediatrická imunológia a alergiológia
neznáma / netýka sa
16
Považská Bystrica, Imono - alergol. amb., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
17
Galanta, NZZ - imunoalergická ambul., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
18
Šurany, MsPK - ORL odd., otorinolaryngológia
neznáma / netýka sa
19
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
20
Bystrá, SVEJAN v.o.s, pediatria
neznáma / netýka sa
21
Žilina, MUDr. Seifertová s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
22
Prešov, Analyticko diagnostické laboratórium s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
23
Košice, NZZ - imuno-alerg. amb., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
24
Martin, Klinika detí a dorastu UNM, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
25
Piešťany, NZZ - kl. imun. a alerg., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
26
Banská Bystrica, ImunoProfit s.r.o. - alergol.-imunolog. amb., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa