Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
14
Počet udalostí
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Nové Zámky, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Štúrovo, DEMOMED s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Žilina, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Komárno, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Poprad, FMC DS s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Banská Bystrica, NsP - FDR, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Banská Bystrica, NOVAMED Dialyzačné stredisko, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Košice, FMC - dialyzačné služby s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Prešov, FNsP J.A. Reimana - odd. klinickej onk., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Trnava, NZZ - interné lek. + nefrológia, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa