Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
49
Počet udalostí
9
Celková suma podpory
184 €
 MenoPracoviskoPočet udalostí ↑Suma
1
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
2
Martin, Jesseniova LF UK a MFN, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
162 €
3
Bratislava, NÚSCH a.s. - odd. kardiológie a angiológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Trnava, FN Trnava, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Poprad, ALIAN, s.r.o. - angiolog. odd, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Košice, Angiocare, s.r.o. - angiol.ambul., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Bardejov, NsP Sv. Jakuba n.o. - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Prešov, NZZ - LAŠAN s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Trnava, MEDENA s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Nové Zámky, NZZ - cievno-chirurgická amb., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Liptovský Mikuláš, LNsP MUDr.Ivana Stodolu, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Košice, Imea - CC s.r.o., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Trenčín, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Dunajská Streda, CORALL DS s.r.o, pediatria
1 udalosť
2 €
22
Žilina, Neštátna interná a angiologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Zvolen, Železničná poliklinika, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Poprad, Pľúcna ambulancia s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Košice, MEDEKA,s.r.o. - amb.TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Rimavská Sobota, NsP - psychiatr. odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Bratislava, SÚSCH, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Bojnice, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Levoča, NsP - onkologická amb., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Topoľčany, ANA JJ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Nitra, ABE.AS s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Svidník, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K.,s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Košice, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
20 €
41
Dunajská Streda, M.M. - Angio spol.r.o, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Bratislava, Psych.klin. LFUK a UN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Žilina, MEDIVASA, s.r.o. - angiol.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Košice, Angio Vitae s.r.o. - angiolog. amb., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa