Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
49
Počet udalostí
9
Celková suma podpory
184 €
 MenoPracovisko ↓Počet udalostíSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Bardejov, NsP Sv. Jakuba n.o. - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Bojnice, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Psych.klin. LFUK a UN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, NÚSCH a.s. - odd. kardiológie a angiológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, SÚSCH, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Dunajská Streda, M.M. - Angio spol.r.o, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Dunajská Streda, CORALL DS s.r.o, pediatria
1 udalosť
2 €
16
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Košice, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
20 €
18
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Košice, Angio Vitae s.r.o. - angiolog. amb., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Košice, Angiocare, s.r.o. - angiol.ambul., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Košice, Imea - CC s.r.o., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Košice, MEDEKA,s.r.o. - amb.TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Levoča, NsP - onkologická amb., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Liptovský Mikuláš, LNsP MUDr.Ivana Stodolu, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Martin, Jesseniova LF UK a MFN, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
162 €
27
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Nitra, ABE.AS s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Nové Zámky, NZZ - cievno-chirurgická amb., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Poprad, ALIAN, s.r.o. - angiolog. odd, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Poprad, Pľúcna ambulancia s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Prešov, NZZ - LAŠAN s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Rimavská Sobota, NsP - psychiatr. odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
39
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Svidník, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K.,s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Topoľčany, ANA JJ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Trenčín, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Trnava, FN Trnava, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Trnava, MEDENA s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Žilina, MEDIVASA, s.r.o. - angiol.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Žilina, Neštátna interná a angiologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Zvolen, Železničná poliklinika, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa