Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
49
Počet udalostí
9
Celková suma podpory
184 €
 Udalosť ↓Počet lekárovSuma
1
AZD5069 (neznámy dátum)
8 lekárov
neznáma / netýka sa
2
AZD5423 (apr. 2012)
5 lekárov
neznáma / netýka sa
3
fulvestrant (neznámy dátum)
8 lekárov
neznáma / netýka sa
4
lanicemine (neznámy dátum)
9 lekárov
neznáma / netýka sa
5
1 lekár
162 €
6
Pulmoforum v Komárne. (neznámy dátum)
1 lekár
2 €
7
ticagrelor (neznámy dátum)
17 lekárov
neznáma / netýka sa
8
účasť na seminári. (neznámy dátum)
1 lekár
20 €
9
1 lekár
neznáma / netýka sa