Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
8
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
3
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
4
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
5
Poprad, Pľúcna ambulancia s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
6
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
8
Topoľčany, ANA JJ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa